2007-06-27 08:49Pressmeddelande

Almis konjunkturindex: Småföretagen vill nyanställa - Kalmar hetaste konjunkturlänet

Det är fortsatt mycket stark konjunktur för de små företagen. Den hetaste småföretagarkonjunkturen finns i Kalmar län, tätt följd av Norrbotten och Jönköpings län. De mest ljumma länen är Gävleborg och Värmland, enligt Almis Konjunkturindex, som väger samman faktorerna allmänt konjunkturläge, investeringsvilja och benägenhet att nyanställa. Drygt sju av tio Almi-konsulter bedömer att konjunkturen har förbättrats under det senaste halvåret. Åtta av tio bedömer att investeringsviljan förbättras under nästa år och viljan att nyanställa under det kommande året har förstärkts ytterligare i vårens barometer där nästan åtta av tio konsulter gjorde den bedömningen.

Konjunkturförbättringen starkast i de nordligaste länen
Konjunkturen för små företag har stärkts jämfört med hösten 2006 men är dock något lägre än förra våren. Någon tendens till avmattning kan dock inte ses. Den allmänna konjunkturen för små företag har förbättrats allra starkast i Norrbotten, Västerbotten och i Kalmar län. Svagast utveckling har det varit i Värmland och Gävleborg.

Fortsatt hög investeringsvilja
Det är fortsatt en mycket hög investeringsvilja bland landets små företag. Åtta av tio Almi-konsulter bedömer att investeringsviljan kommer att förbättras under det kommande året. Starkast tilltro till småföretagens investeringsvilja finns i Gotlands, Kalmars och Jönköpings län. Svagast är den i Gävleborg, Värmland, Dalarna och Västerbotten.

Småföretagen börjar nyanställa
Småföretagen är beredda att nyanställa. Indikationen var stark i hösts och har nu förstärkts i vårbarometern där nästan åtta av tio konsulter gör den bedömningen. Det är den starkaste indikationen än i någon tidigare Almi Barometer. Allra störst benägenhet att nyanställa har företagen i Kalmar län. Därefter kommer Västmanlands, Jönköpings, Örebros och Norrbottens län. Lägst benägenhet har företagen i Gävleborgs, Blekinges och Dalarnas län.

– I vårens barometer kan vi se en fortsatt förbättrad konjunktur för de mindre företagen vilket är mycket glädjande. Den höga investeringsviljan som undersökningen visar märks också i den ökande efterfrågan på Almi-finansiering, säger Almis koncernchef Göran Lundwall i en kommentar.


Almi Barometern, som genomfördes den 8 maj till den 28 maj innehåller frågor till ca 300 affärsutvecklare i Almi-koncernens 21 dotterbolag. Varje konsult har minst 50 pågående företagskontakter var. Undersökningen sker via webbenkät och i samarbete med företagen 5M och Ibisco. Svarsfrekvensen var 73 %.

Almi Företagspartner AB
Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi, som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 21 regionala dotterbolag.

Stockholm den 27 juni 2007
För ytterligare information:
Lars Mårdbrant, informationsdirektör, tel. 08 709 89 01, mobil 070 314 34 34

Konjunkturindex (fallande skala)
(Sammanvägning av allmänt konjunkturläge, investeringsvilja och benägenhet att nyanställa)

Länen med het småföretagarkonjunktur:
1. Kalmar län
2. Norrbotten
3. Jönköping
4. Örebro
5. Gotland
6. Halland
7. Sörmland
8. Kronoberg
9. Västerbotten
10. Västra Götaland
11. Skåne
12. Uppsala
13. Västmanland
14. Jämtland
15. Östergötland
16. Stockholm

Länen med ljum småföretagarkonjunktur:
17. Blekinge
18. Västernorrland
19. Dalarna
20. Värmland
21. Gävleborg

Konjunkturläget för små företag län för län jämfört med för ett halvår sedan.
(fallande skala)

Förbättrad konjunktur
1. Norrbotten
2. Västerbotten
3. Kalmar län
4. Sörmland
5. Jönköping
6. Örebro
7. Jämtland
8. Halland
9. Västra Götaland
10. Skåne
11. Gotland
12. Uppsala
13. Blekinge
14. Stockholm
15. Kronoberg

Tendens till förbättrad konjunktur
16. Dalarna
17. Västmanland
18. Västernorrland
19. Östergötland
20. Gävleborg

Oförändrad konjunktur
21. Värmland


Investeringsviljan bland små företag under det kommande året län för län.
(fallande skala)

Förbättrad investeringsvilja:
1. Gotland
2. Kalmar län
3. Jönköping
4. Västmanland
5. Örebro län
6. Östergötland
7. Halland
8. Stockholm
9. Kronoberg
10. Västra Götaland
11. Jämtland
12. Uppsala län
13. Blekinge
14. Norrbotten
15. Västernorrland
16. Sörmland
17. Skåne

Tendens till förbättrad investeringsvilja:
18. Västerbotten
19. Dalarna
20. Värmland
21. Gävleborg


Viljan att nyanställa hos små företag under det kommande året län för län.
(fallande skala)

Ökning:
1. Kalmar län
2. Västmanland
3. Jönköping
4. Örebro
5. Norrbotten
6. Skåne
7. Östergötland
8. Gotland
9. Uppsala
10. Sörmland
11. Kronoberg
12. Västerbotten
13. Västra Götaland

Tendens till ökning:
14. Halland
15. Värmland
16. Jämtland
17. Västernorrland
18. Stockholm
19. Dalarna
20. Blekinge
21. Gävleborg


ALMI Företagspartner AB
ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.