2006-12-11 10:56Pressmeddelande

Almis konjunkturindex: Tydlig vilja att nyanställa - Kalmar hetaste konjunkturlänet

Den hetaste småföretagarkonjunkturen finns i Kalmar län, tätt följd av Sörmland och Östergötland. Kyligaste länen är Blekinge och Dalarna, enligt Almis Konjunkturindex, som väger samman faktorerna allmänt konjunkturläge, investeringsvilja och benägenhet att nyanställa. Sju av tio Almi-konsulter bedömer att konjunkturen har förbättrats även om förbättringstakten minskat sedan i våras. Åtta av tio bedömer att investeringsviljan förbättras under nästa år och den tydliga vilja att nyanställa som uppmättes i våras har förstärkts i höstbarometern där sju av tio konsulter gjorde den bedömningen.

– Vi ser en svag konjunkturavmattning nu hos småföretagen i flera län. Det kan vara ett tecken på att toppen är nådd. Däremot har affärsrådgivarna inte i någon tidigare barometer varit så positiva till småföretagens vilja att nyanställa, säger Almis koncernchef Göran Lundwall i en kommentar.

Viss avmattning av konjunkturen för små företag

Konjunkturen för små företag rent allmänt är fortsatt stark även om en viss avmattning i ökningstakten kan avläsas i höstbarometern. Den allmänna konjunkturen för små företag har förbättrats allra starkast i Sörmland, Kalmar län och Östergötland. Även i Uppsala län och Västernorrland är konjunkturen avsevärt bättre idag än för sex månader sedan. Svagast utveckling har det varit i Värmland och Blekinge liksom i Örebro och Kronoberg.Fortsatt hög investeringsvilja

Det är fortsatt en mycket hög investeringsvilja bland landets små företag. Åtta av tio Almi-konsulter bedömer att investeringsviljan kommer att förbättras under det kommande året. Starkast tilltro till småföretagens investeringsvilja finns i Kalmar län, Sörmland, Norrbotten och Gävleborg. Svagast är den i Blekinge, Dalarna, Jönköping, Halland och Uppsala län.Småföretagen börjar nyanställa

Småföretagen är beredda att börja nyanställa. Indikationen var stark i våras och har nu förstärkts i höstbarometern där sju av tio konsulter gör den bedömningen. Allra störst benägenhet att nyanställa har företagen i Västmanland och Västerbotten. Därefter kommer Skåne och Kalmar län. Lägst benägenhet har företagen i Dalarna och Uppsala län. - Inte i någon tidigare barometer har Almis konsulter varit så positiva till möjligheterna för nyanställning, säger Göran Lundwall, koncernchef i Almi Företagspartner.Almi-Barometern, som genomfördes 17 oktober till 7 november innehåller frågor till ca 300 affärsutvecklare i Almi-koncernens 21 dotterbolag. Varje konsult har minst 50 pågående företagskontakter var. Undersökningen sker via webbenkät och i samarbete med företagen 5M och Ibisco. Svarsfrekvensen var 77 %.Almi Företagspartner AB

Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi, som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 21 regionala dotterbolag.Stockholm den 11 december 2006

För ytterligare information:

Lars Mårdbrant, informationsdirektör, tel. 08 709 89 01, mobil 070 314 34 34Konjunkturindex (fallande skala)

(Sammanvägning av allmänt konjunkturläge, investeringsvilja och benägenhet att nyanställa)Länen med het småföretagarkonjunktur:

Kalmar län
Sörmland
Östergötland
Västerbotten
Västernorrland
Norrbotten
Västra Götaland
Västmanland
Stockholm
Skåne
Gotland


Länen med ljum småföretagarkonjunktur:

Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Uppsala
Örebro
Värmland
Kronoberg
Dalarna
Blekinge


Konjunkturläget för små företag län för län jämfört med för ett halvår sedan:

(fallande skala)Förbättrad konjunktur

Sörmland
Kalmar län
Östergötland
Uppsala
Västernorrland
Västerbotten
Stockholm
Gotland
Halland
Norrbotten
Dalarna
Jönköping


Tendens till förbättrad konjunktur

Västmanland
Jämtland
Gävleborg
Västra Götaland
Skåne
Kronoberg
Örebro
Blekinge
Värmland


Investeringsviljan bland små företag under det kommande året län för län

(fallande skala)Förbättrad investeringsvilja:

Kalmar län
Sörmland
Norrbotten
Gävleborg
Västernorrland
Västra Götaland
Gotland
Värmland
Örebro län
Östergötland
Västerbotten
Skåne
Jämtland
Stockholm


Tendens till förbättrad investeringsvilja:

Kronoberg
Västmanland
Uppsala län
Halland
Jönköping
Dalarna


Oförändrad investeringsvilja:

Blekinge


Viljan att nyanställa hos små företag under det kommande året län för län

(fallande skala)Ökning:

Västmanland
Västerbotten
Skåne
Kalmar län
Västra Götaland
Östergötland
Västernorrland
Sörmland


Tendens till ökning:

Norrbotten
Värmland
Örebro
Stockholm
Jönköping
Kronoberg
Jämtland
Gotland
Halland
Gävleborg
Blekinge
Uppsala


Oförändrat:

Dalarna

ALMI Företagspartner AB
ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxtBilagor
AB2,06_karta_investeringsvilja.zip

AB2,06_karta_konjunktur.zip

AB2,06_karta_nyanställningar.zip
https://www.pirab.se/L.asp?I=155165&IT=1&X=253836&M=4&A=getmail.asp


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.