2020-03-20 16:14Pressmeddelande

Almis lånefond förstärks med 3 miljarder kronor

Anna Rosengren, VD på Almi GävleDalaAnna Rosengren, VD på Almi GävleDala

Det är redan välkänt att coronavirusets spridning har stora effekter på ekonomin i vår region likväl som i Sverige och globalt. Små och medelstora företag drabbas mycket hårt av situationen. Almi har en viktig roll i att bidra till att kreditförsörjningen till svenska små och medelstora företag fortsätter att fungera.

 

För att lindra de negativa konsekvenserna för företagen är det viktigt att kreditförsörjningen till företagen fortsätter att fungera. Här har Almi en viktig roll att fylla och regeringen ställer därför nu nödvändiga resurser till förfogande.

- Att regeringen skjuter till 3 miljarder kommer vara avgörande för många företag i Dalarna och Gävleborg. Det är bärkraftiga företag med välfungerande verksamheter som nu har drabbats av ekonomiska svårigheter kopplat till Coronavirusets utbredning. Genom Almis utökade låneram kommer många företag få bättre förutsättningar att klara situationen, säger Anna Rosengren VD på Almi GävleDala.

 För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning och för att möta företagens behov har regeringen fattat beslut om att förstärka Almis lånefond med 3 miljarder kronor. Samtidigt tillförs Almi extra resurser för att kunna möta det snabbt ökande antalet företag som vänder sig till Almi.

 

Almis kompetenta medarbetare har lång erfarenhet av att stötta svenska små och medelstora företag. Almi erbjuder finansiering och affärsutveckling och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet, varav fyra i Dalarna och Gävleborg. Med denna förstärkning av lånefonden kommer Almi att ha en hög beredskap för att möta behoven hos de bärkraftiga företag vars verksamhet nu drabbas negativt till följ av coronavirusets spridning.

 

Små och medelstora företag med potential till en positiv utveckling kan redan idag ansöka om lån på almi.se

- Samhället är beroende av ett fungerande näringsliv och livskraftiga företag för att vi ska kunna fortsätta att leva, verka och bo i vår region. När Almi nu får välbehövliga resurser kan vi bättre möta företagens ökande behov säger Anna Rosengren, vd på Almi GävleDala


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Lina Renberg
Affärschef, Almi GävleDala
Lina Renberg
Anna Rosengren
VD, Almi GävleDala
Anna Rosengren