2020-03-20 16:14Pressmeddelande

Almis lånefond förstärks med tre miljarder  

Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland

Beslutet om att förstärka Almis nationella lånefond med tre miljarder ger ökade möjligheter att möta behoven hos värmländska företag, som före coronavirusets spridning var bärkraftiga och hade stor potential att utvecklas.

  

Många värmländska företag har redan påverkats mycket negativt av de konsekvenser som åtgärderna för att bromsa smittspridningen av covid-19 inneburit. Företag som för bara några veckor sedan hade en stabil och ljus framtid behöver nu stöd för att kunna finnas kvar när intäkterna snabbt halveras eller blir i princip obefintliga. Anna Lundmark Lundbergh ser att också att fler kommer att drabbas.

 

- Vi har fått ett välbehövligt tillskott som kommer att göra stor nytta. Många företag är i grunden sunda och har stor potential. De behöver snabbt stöd för att vi ska slippa se konkurser som vi under normala omständigheter inte kunnat drömma om, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland.

 

Beskedet från regeringen kom under fredagen och nu jobbar vi för fullt med att ta fram behovsanpassade lösningar. Det är ännu för tidigt att säga exakt vilka tjänster och finansieringslösningar vi kommer att erbjuda.

 

-Vi har löpande dialog med många fina värmländska företag och det är tydligt att det finns ett behov av finansiella lösningar som över brygger krisen. Den som har behov vill jag uppmana att ta kontakt med oss, säger Anna Lundmark Lundbergh.

 

Stödpaketet innebär att företagen kan få tillgång till nytt kapital. Något som Anna Lundmark Lundbergh ser kommer spela stor för företagen i Värmland.  Kunder som har lån sedan tidigare erbjuds också amorteringsfrihet under en period.  

 

 - Nu är det viktigt att vi är snabba och ser hur vi kan översätta detta så att företagen får så stor nytta som möjligt av de miljarder staten skjuter till, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland

 

 

För mer information kontakta:

Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Företagspartner, 0708-14 93 77Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Anna Lundmark Lundbergh
Vd, Almi Värmland
Anna Lundmark Lundbergh