2021-03-30 06:20Pressmeddelande

Almis samarbete med EU ger företagen större tillgång till kapital

Porträtt av Anna Rosengren som är VD på Almi GävleDalaAnna Rosengren, VD på Almi GävleDala

Almi har tecknat avtal med Europeiska investeringsfonden där Almi kan ge företag EU-garanterade lån på en total summa upp till 2,85 miljarder. Det är en del av EU:s räddningspaket på 540 miljarder euro och kapitalet riktas mot små och medelstora företag med hållbar tillväxtpotential.

Det är två avtal som Almi och EU har undertecknat inom ramen för Europeiska garantifonden (EGF). Garantierna innebär att Almi GävleDala kan öka tillgången på finansiering för företag i Gävleborg och Dalarna. Med upplägget blir det möjligt för Almi ge företag EU-garanterade lån på upp till 2,85 miljarder kronor.

Anna Norgren är kreditchef på Almi GävleDala och hon säger att tanken är att pengarna ska stimulera små och medelstora företag i deras utveckling och hållbara tillväxt, i och ur den pågående krisen.

- Det är viktigt för företagen att det finns kapital som är tillgängligt för dem, både för mer etablerade bolag som vill skala upp sin verksamhet och minst lika viktigt för företag i tidiga faser som kan ha svårt att hitta finansiering för hållbara och livskraftiga affärsidéer. Med EU-garantier kan vi säkra upp att kapitalet finns, säger Anna Norgren.

EIF:s verkställande direktör Alain Godard menar att detta är ännu ett exempel på hur europeisk finansiering hjälper småföretag ur pandemin.

- Fonden är ett konkret resultat av ett europeiskt samarbete och vi är glada över att kunna bygga vidare på vår långvariga relation med Almi för att stödja små och medelstora företag i Sverige i dessa tuffa tider. Europa fungerar bäst när det fungerar tillsammans, och genom den europeiska garantifonden är EIF hedrad över att vara en del av detta samarbete, säger Alain Godard

Tidigare har Almi och EIF samarbetat inom EU-program för att ställa över 265 miljoner euro till innovativa små och medelstora företags förfogande samt nästan 138 miljoner euro till svenska mikroföretag. För att hantera de ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin kommer Almi nu att använda EGF garantier för att fortsatt stödja små och medelstora företag i Sverige.

- Rent konkret så gör den här garantin att företag i vår region kan få del av  pengar som förhandlats fram i EU-budgeten. Det visar att kedjan mellan det lokala, nationella och Europa fungerar och att det kan möjliggöra satsningar i företag i vår bygd. Jag är imponerad av det arbete som EIF och Almi gjort för att få det till stånd, säger Anna Rosengren VD på Almi GävleDala och fortsätter:
- Vi sätter stort värde på samarbetet med EIF och vårt gemensamma mål att ge förutsättningar för företagen på deras hållbara tillväxt- och utvecklingsresa.

 

Faktaruta:

Europeiska investeringsfonden (EIF): 

 • Har i uppdrag att stödja Europas mikroföretag samt små och medelstora företag genom att hjälpa dem att få tillgång till finansiering.
 • EIF utformar och utvecklar riskkapital och tillväxtkapital, garantier och mikrofinansieringsinstrument som specifikt riktar sig till dessa företag.
 • Genom denna finansiering främjar EIF EU:s mål för stöd till innovation, forskning och utveckling, entreprenörskap, tillväxt och sysselsättning.
 • EIF ingår i Europeiska investeringsbankens grupp.

Almi :

 • Genom att erbjuda företag lån, riskkapital och affärsutveckling till företag som har ambitionen att utvecklas och växa hållbart investerar Almi i framtida tillväxt.
  Almi arbetar både med etablerade företag som vill skala upp och expandera och i företag tidiga skeden med tillväxtpotential.
 • Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet. Fyra av dem finns i GävleDala-området.

Europeiska garantifonden: 

 • Fonden är en del av EU:s återhämtningspaket som syftar till att tillhandahålla totalt 540 miljarder euro för att stimulera de delar av EU:s ekonomi som har drabbats hårdast.
 • Inrättades av Europeiska investeringsbankens grupp med bidrag från Sverige och andra EU-medlemsstater för att skydda företag som drabbats av covid-19-krisen.
 • Genom nästan 25 miljarder euro i garantier gör fonden det möjligt för EIB och EIF att snabbt ställa lån, garantier, värdepapper med bakomliggande tillgångar, eget kapital och andra finansiella instrument till förfogande för främst små och medelstora företag.

 

För mer information kontakta:

Anna Rosengren, VD Almi GävleDala, tel 072 508 88 64

Lina Renberg, kommunikationschef Almi GävleDala, tel 072 508 88 65


Om Almi

Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Lina Renberg
Affärschef, Almi GävleDala
Lina Renberg
Anna Rosengren
VD, Almi GävleDala
Anna Rosengren