2007-02-01 09:15Pressmeddelande

Almis utlåning 2006: 3000 företag lånade 1,2 miljarder

Almis utlåning ökade under 2006 till 1,2 miljarder kronor. Antalet låntagare ökade med 5 procent till 3000. Det är lånen till företag i tidiga skeden och företag som leds av kvinnor som ökat mest.

Fler kvinnor driver företag
Under 2006 kom närmar 2000 nya företag igång med hjälp av lån från ALMI. Antalet lån till innovatörer ökade med 13 procent till 300. Intresset från kvinnor att driva företag har ökat markant. Antalet kvinnor bland låntagarna ökade med 23 procent från 800 till närmare 1000. – Intresset för att starta eget ökar och vår satsning på företag i tidiga skeden ger resultat. Det är extra roligt att antalet kvinnor bland företagarna ökar. Antalet låntagare ökar men vi ser också att man lånar mindre belopp. Det är ett tecken på att tjänsteföretagen blir alltfler, där kapitalbehovet ofta är lägre. Och bland tjänsteföretagen är andelen kvinnor större säger Göran Lundwall, koncernchef i Almi Företagspartner.

Sveriges tillväxtlän
Län med kraftig tillväxt med Almis utlåning som utgångspunkt är Östergötland följt av Halland och Värmland. I Östergötland ökade utlåningen med hela 63 procent. I Halland och Värmland ökade den med 16 respektive 15 procent. Mer än hälften av utlåningen ligger utanför storstadsområdena Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Den högsta utlåningen totalt sett hade Stockholms län med 264 miljoner kr. Antalet invandrare bland låntagarna ökade med 30 procent under 2006.

Nya lån till tillverkande företag
Det område som minskar är redan etablerade företag. Det är framför allt tillverkande företag som möter en allt hårdare internationell konkurrens. Här ökar inte utlåningen men de företag som bestämt sig för att effektivisera och utveckla verksamheten har ett stort behov av riskvilliga lån. – Under 2007 bedömer vi att efterfrågan på riskvilliga lån kommer att fortsätta att öka. En nyhet är att vi i samarbete med Exportkreditnämnden lanserar nya lån som underlättar för företagen att nå ut på internationella marknader, säger Göran Lundwall.

Almi Företagspartner AB
Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi består av moderbolag med 21 regionala bolag och ägs av staten tillsammans med regionala ägare.

Stockholm den 1 februari 2006
För ytterligare information kontakta:
Lars Mårdbrant, informationsdirektör, 070-314 34 34.


ALMI Företagspartner AB
ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.