2008-02-07 08:57Pressmeddelande

Almis utlåning 2007 - 3 300 företag lånade 1,4 miljarder

Almis utlåning ökade under 2007 till 1,4 miljarder kronor, en ökning med 19 procent. Antalet låntagare ökade till 3 300. Av dessa var över 2 000 nya företag och det är lån till företag i tidiga skeden som ökar mest. Under 2007 kom över 2000 nya företag igång med hjälp av lån från Almi. Antalet lån till innovatörer ökade med 18 procent till 350. Intresset från kvinnor att driva företag fortsätter att öka. Förra året startades 40 procent av de nya företagen av kvinnor. - Intresset för att starta eget var stort under 2007. Vi har också lagt ett större fokus på företag i tidiga skeden och det ger resultat. Det är extra roligt att intresset för att starta företag bland kvinnor fortsätter att vara högt, säger Göran Lundwall, koncernchef i Almi Företagspartner.

Ökat invandrarföretagande
Andelen lån till invandrare som startar eget ökade från 15 procent under 2006 till 22 procent under 2007. Bidragande anledning till ökningen är att rådgivningsverksamheten för invandrare, IFS, integrerades i Almis verksamhet under 2007.

Sveriges tillväxtlän
Län med kraftig tillväxt med Almis utlåning som utgångspunkt är Örebro och Västmanland där utlåningen mer än fördubblades. Andra län där utlåningen ökat kraftigt är Uppsala, Skåne och Blekinge. Den högsta utlåningen totalt sett var det i Stockholms län med 283 miljoner kronor.

Stort intresse för Mikrolån
Under året ändrades maxivolymen i Mikrolånet från 50 000 kr till 100 000 kr. Mikrolånet är en speciellt anpassat för grupper med små kapitalbehov där Almi kan vara ensam kreditgivare. Här är andelen kvinnor betydligt högre än annars. Den höjda beloppsgränsen medförde att utlåningsvolymen fördubblades. - Den rådande osäkerheten kring konjunkturen kan medföra en åtstramning i bankernas utlåning. Även riskkapitalisterna kan komma att bli försiktigare. Under sådana förhållanden ökar efterfrågan på Almis lån och vår betydelse som kompletterande finansiär ökar för nya och etablerade företag, säger Göran Lundwall.

Almi Företagspartner AB
Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling och rådgivning. Målet är att fler bärkraftiga innovationer når marknaden, att fler livskraftiga företag startas och att företagens konkurrenskraft, effektivitet och tillväxt ökar. Almi som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolag och 20 regionala bolag.

Stockholm den 7 februari 2007
För ytterligare information kontakta:
Lars Mårdbrant, informationsdirektör, 070-314 34 34.


ALMI Företagspartner AB
ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.