2005-08-31 09:54Pressmeddelande

Almis utlåning fortsätter att öka

Efterfrågan på Almilån till små och medelstora företag fortsätter att öka. Under första halvåret steg nyutlåningen med 3% till 602 Mkr och 1.522 företag tillkom som nya låntagare. Almikoncernens totala lånestock är 3,2 miljarder kronor.

– Vår höga utlåningen är ett utryck för ökad investeringsvilja hos mindre företag i kombination med att det är svårt för dessa företag att finna lånekapital på annat håll, säger Göran Lundwall, koncernchef i Almi Företagspartner."Småföretagen vågar mer men har svårt att finna kapital"
Nyutlåningen i varje enskilt län kan skifta något år från år beroende på kapitalefterfrågan i de branscher som expanderar samt utvecklingen av nyföretagandet. Under första halvåret ökade dock efterfrågan i 15 av de 21 regionala bolagen. Den största ökningen hade ALMI-bolaget på Gotland som ökade med 84% och Västmanland som ökade med 68%. En markant högre utlåning hade också Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Uppsala, Västerbotten och Västernorrland. Den största ökningen i kronor hade ALMI Halland. Högst nyutlåning i förhållande till antalet företagare i länet hade Almibolagen på Gotland, i Västernorrland och Halland. Den hösta utlåningen totalt sett skedde i Stockholm där 263 företag tillsammans lånade 116 Mkr.

– Ökningen av Almis utlåning är visar att de små företagen nu vågar lite mer och har börjat investera. Det är positivt. Men det är också ett uttryck för att det i många delar av landet är svårt för de mindre företagen att finna lånekapital. Almis uppgift är att utjämna de skillnaderna, säger Almis koncernchef Göran Lundwall.


ALMI Företagspartner AB
Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling och rådgivning. Målet är att fler bärkraftiga innovationer når marknaden, att fler livskraftiga företag startas och att företagens konkurrenskraft, effektivitet och tillväxt ökar. ALMI, som ägs av stat och regionala ägare, består av moderbolaget och 21 regionala bolag.

För ytterligare information:
Lars Mårdbrant, informationsdirektör, tel. 08~709 89 01, mobil 070~314 34 34


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.