2011-03-30 13:45Pressmeddelande

Aluwave får 10 mkr i nytt kapital för expansion inom området för kundanpassade lysdiodsmoduler

Belysningsföretaget Aluwave planerar en stark marknadsexpansion och produktutveckling efter ett kapitaltillskott på 10 mkr bland annat från Almi Invest Västsverige, K-Svets Ventures och Chalmers Innovation Seed Fund. Mölndalsbaserade Aluwave ska befästa sin ställning som ledande inom kundanpassade belysningslösningar baserade på lysdioder, LED-teknik.

– Vi räknar med att öka omsättningen i år till 25 mkr inte minst på området för allmänbelysning och inom avancerad teknisk belysning samt ökad export inom Europa, säger VDn Jonas Stålhandske.

Kvalitativ belysning, låg energiförbrukning och lång livslängd
Företaget Aluwave har utvecklat en särskild kunskap att konstruera och leverera kundanpassade lysdiodsmoduler, genom att kombinera elektronikkomponenter och mjukvara med belysningsindustrins krav på lösningar.

- Resultatet blir LED-moduler med rätt funktion, kvalitativt ljus, låg energiförbrukning och lång livslängd, säger Jonas Stålhandske och fortsätter – Våra kunder kräver något mer än vad dagens standardlösningar kan erbjuda.

Idag är man förmodligen den största leverantören i Sverige på just den snabbt växande marknaden. Som exempel levererar Aluwave LED-baserade lösningar till byggföretagens ökande nyproduktion, strålkastare för räddningsfordon och arbetsmaskiner samt avancerad teknisk belysning inom medicinteknik och växthus. Bara inom några få år kommer också efterfrågan på energisnåla lösningar för utomhusbelysning att öka kraftigt.

Hälften av försäljningen går på export
Företaget Aluwave startade 2005 inom ramen för Chalmers Innovations företagsinkubator för att utveckla Alunat, som är ett mönsterkortsmaterial, som leder bort värme från lysdioder. Kunnandet kring värmehantering av lysdioder har vidareutvecklats till att bli en affär där Aluwave levererar färdiga lösningar till sina kunder. Produktionen sker i Sverige och seriestorlekarna sträcker sig från några hundra till 50 000 enheter per år. Man räknar med en omsättning på 25 mkr under året och närmare ett tiotal anställda. Redan idag går mer än hälften av försäljningen på export till länder inom Europa. Styrkan är mycket korta utvecklingstider och en erfarenhet från olika industriers särskilda krav. Kapitaltillskottet på 10 mkr kommer att användas dels till en marknadsexpansion och dels till produktionsutrustning för prototyper och små och medelstora volymer.

- Jag är imponerade av företagets snabba tillväxt samt anser att bolaget nu är väl positionerat för att ta vara på den stora potential som finns i teknikskiftet med introduktion av LED på bred front, säger Håkan Krook på Almi Invest Västsverige.

Bortslagna golfbollar födde affärsidén
Paradoxalt nog föddes affärsidén när grundarna ville finna ett sätt att hitta bortslagna golfbollar. Man lade in en speciell keramik under skalet på golfbollen som sedan skulle lokaliseras med en radarpistol. Affärsupplägget höll dock inte. Keramikens, Alunatets, egenskaper att leda bort värme och därmed kyla elektronik ledde emellertid till utvecklingen av olika lösningar inom belysningsområdet och lade grunden för Aluwaves verksamhet.

För mer information
Jonas Stålhandske, VD Aluwave, mobil: 070-38 00 838, jonas.stalhandske@aluwave.com
Håkan Krook, VD, Almi Invest Västsverige, mobil 070-89 90 461
Timo Lehes, Investment manager, Chalmers Innovation Seed Fund, mobil 070-211 51 33

Möt Aluwave på Light 2011 - Elfack, 9-13:e maj i Göteborg. Monter F01:41.

Om Aluwave
Aluwave är en snabbt växande systemleverantör av kundanpassade lysdiodsmoduler och system baserat på lysdioder (LED). Aluwaves system inkluderar vid behov alla nödvändiga komponenter så som LED-modul, kraftlösning, optik, värmeavledning och mekanik. Aluwave har mycket korta utvecklingstider och stor erfarenhet från ett flertal krävande industriers krav inom belysning. Aluwaves bakgrund är inom kylning av elektronik, något som är kritiskt för lysdioder om inte tål höga temperaturer. Den omfattande erfarenheten av värmehantering av lysdioder borgar för att LED-moduler och system från Aluwave alltid håller mycket hög kvalitet. Aluwave har idag fyra huvudsegment: Allmän-, Gatu, Fordons- samt Teknisk belysning. Aluwave är medlem i Belysningsbranschen. www.aluwave.com

Om Almi Invest
Almi Invest skapar förutsättningar för entreprenörledda tillväxtföretag att växa genom att på regional basis och tillsammans med andra aktörer på riskkapitalmarknaden investera kapital och kunskap. Almi Invest är organiserat i sju regionalt baserade riskkapitalfonder och ägs av Almi Företagspartner AB tillsammans med regionala aktörer.  www.almiinvest.se

Om Chalmers Innovation Seed Fund
Investorer i fonden är European Investment Fund med sitt CIP-programme, Sjätte AP-fonden, Länsförsäkringar, Stiftelsen Chalmers och Chalmers Innovation. Fonden investerar i teknikbaserade bolag i tidig fas.

Om K-svets
K-Svets Venture, ett västsvenskt riskkapitalbolag som leds av entreprenören och företagsbyggaren Leif Kristensson. Leif Kristensson grundade Konstruktionssvets i Stenungsund 1969 som är specialiserade på avancerade entreprenader. Med hela Norden som marknad utför K-svets uppdrag inom bland annat petrokemiska industrin, livsmedelsindustrin och pappersindustrin.Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.