2016-06-15 14:49Pressmeddelande

Andel företag som vill växa är näst högst i Kronobergs län

null

Intervjuerna var jämt fördelade med 100 stycken i varje region och den omfattar såväl soloföretagare som företag upp till 250 anställda.
Dessutom vill 37% av dem växa mycket. Det visar på stor tillväxtpotential. Differensen mellan högsta och lägsta värde för andelen företag som vill växa över hela landet är från 79 % som högst till 59 % som lägst. Siffrorna visar dessutom att stor andel av företagen vill växa mycket.


Catharina Värendh som är VD på Almi Kronoberg känner igen sig att det är en mycket god tillväxvilja i länet. Det visar att Almis satsningar på olika insatser för att öka tillväxten i företag är rätt i tiden. Kanske har de senaste årens mycket tydliga tillväxfokus som Almi har jobbat med kan ha bidragit till tillväxtviljan.


- Dels har vi ett stort treårigt projekt, VÄXARENA, där vi mycket aktivt på olika sätt kan arbeta med de företag som vill växa, dels har vi nya finansieringsmöjligheter som riktar sig direkt till företag med tillväxtambitioner. Även om det är viss felmarginal i siffrorna är det oerhört glädjande att företagen i vårt län ser möjligheter och vill växa.


För mer information, kontakta Almi Företagspartner Kronoberg AB,
Catharina Värendh, VD 0470-707 408.

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.