2023-01-31 07:56Pressmeddelande

Anpassarna Gunnérius vinner Almis Framtidspris 2022

Henrik Gunnérius, Anpassarna Gunnérius och Anna Rosengren, VD Almi GävleDalaHenrik Gunnérius, Anpassarna Gunnérius och Anna Rosengren, VD Almi GävleDala

Almis Framtidspris 2022 tillfaller Anpassarna Gunnérius AB med bröderna Henrik och Andreas Gunnérius i spetsen. Almis Framtidspris riktar sig till företag som satsar för en bättre morgondag. De har såväl företagets utveckling som den miljömässiga och sociala hållbarheten i åtanke i sina satsningar och är en förebild för andra.   

Med 50 år av nytänkande i bagaget fortsätter företaget Anpassarna Gunnérius från Hedemora att utvecklas och utveckla möjligheter för andra. Fokus på vad människor kan åstadkomma ger goda affärer, nöjd personal och ständigt återkommande kunder. Anpassarna Gunnérius är problemlösare som utvecklar och bygger individanpassade funktioner som skapar frihet för sina kunder. De gör allt från små justeringar till avancerade fordonsanpassningar. 

Det är väldigt roligt att företaget blir uppmärksammat och vinner Almis Framtidspris! Vi är verksamma inom en förtroendebransch där våra lösningar skapar frihet för våra kunder. Framtiden ser ljus ut och orderböckerna är fulla. Under året har vi expanderat företaget till Stockholm vilket möjliggör att vi kan säkra jobben i Hedemora berättar Henrik Gunnérius när han tilldelades priset. 

 
Almis Framtidspris delades ut under Stjärngalan 2023 i Borlänge och kriterierna för priset är att företaget ska ha 5–249 anställda, omsätta 5–500 mkr. Företaget ska även ha sunda finanser med god soliditet där tillväxten ska i allt väsentlighet skett organiskt.  
 

Vi kan se att företag som är hållbarhetsintresserade, det vill säga arbetar med sin hållbarhet är mer finansiellt hållbara och bättre rustade för framtiden. Anpassarna Gunnérius är ett gott exempel som vi gärna vill synliggöra som en god förebild för andra.  Att med gott ledarskap, duktiga medarbetare och återkommande nöjda kunder klarat av konkurrens i över 50 år och dessutom tagit sig in på nya marknader är ett styrkebesked säger Anna Rosengren, VD Almi GävleDala. 

 

Fakta Anpassarna Gunnérius AB
Gör ca 200 fordonsanpassningar per år
Omsätter: 24 miljoner
Säte: Hedemora
Antal anställda: 18 

Fakta Almis Framtidspris
Priset går till ett företag som satsar för en bättre morgondag. De har såväl företagets utveckling som en hållbar framtid i åtanke i sina satsningar. Priset riktar sig till företag som har  5–249 anställda, omsätter 5–500 mkr och har sunda finanser med god soliditet. Tillväxten ska i allt väsentlighet ha skett organiskt. 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Elin Klar
Kommunikatör, Almi GävleDala
Elin Klar