2016-11-16 08:02Pressmeddelande

Årets Mentor har en sprudlande entusiasm

null

Cermonin hölls under Mentordagen på Klockargården i Tällberg, där alltså RoseMarie Lantzsch mottog för utmärkelsen Årets Mentor i Dalarna i kategorin tillväxtföretag ifrån Hans Astorin, VD på Almi GävleDala. Rosemarie Lantzsch har en lång erfarenhet av att driva företag och nu har hon gått i pension

- Hennes sprudlande entusiasm kan man inte undgå att påverkas av! Hon har ett öppet sinne och ser möjligheter där andra kanske ser svårigheter, säger Rosemarie Lantzschs adepter Mats och Ann-Louise Eklund.

Mats och Ann-Louise Eklund driver Malung-Sälens föreningar AB (svb), ett arbetsintegrerande socialt företag med säte i Malung. Företaget anställer människor som befinner sig långt utanför den ordinarie arbetsmarknaden och som har någon form av arbetshandikapp eller funktionsnedsättning. Verksamheten har 17 anställda och 8-10 deltagare i sysselsättning, praktik och arbetsträning. Man säljer tjänster till den offentliga sektorn och på den öppna marknaden.

- Genom hennes idéer och entusiasm har vi breddat vårt tjänsteutbud, utvecklat nya tjänster, anställt fler medarbetare och fått en större kundstock. Hennes företagserfarenhet har varit till stor nytta i vår verksamhetsutveckling, säger adepterna Mats och Ann-Louise Eklund.

Mentorn ger företagare möjlighet att utvecklas

Ida Andersson är ansvarig för mentorprogrammet hos Almi GävleDala. Hon säger att mentorprogrammet för tillväxtföretag ger företagare en bra möjlighet att utveckla sitt företag tillsammans med en person med stor erfarenhet och kunskap. Under ett år får adepten ett bollplank i mentorn, en person som kan bli avgörande för att få företaget att växa.

- RoseMarie Lantzsch har föredömligt följt en mentors viktigaste steg, nämligen lyssnat, coachat och delat med sig av sin kompetens och inte minst sitt kontaktnät, säger Ida Andersson, som tillsammans med en regional jury utser Årets Mentor.

Ida Andersson berättar att en viktig del i att mentorprogrammet är så framgångsrikt är är den matchning som Almi gör för att mentor och adept ska få en så bra relation som möjligt. Både mentor och adept ansöker till programmet och för att paren ska ha rätt personkemi och kompetensprofil matchas profilerna med varandra.

- Tanken med det är att både mentorn och adepten ska få ut så mycket som möjligt av sitt år. Därför intervjuas de kring sina tankar, behov och önskemål. Mentorns expertområden och adeptens behov kopplas samman, men för att det ska bli en bra relation lägger vi också stor vikt vid att de ska ha rätt personkemi, säger Ida Andersson

Juryns motivering till utmärkelsen Årets Mentor i Dalarna:

Årets mentor 2016 i Dalarna har genom sin gedigna företagskunskap och sin analytiska förmåga i kombination med verklig entusiasm och ett stort hjärta varit ett enormt stöd för sina adepter och deras verksamheter. Hon har med ett öppet sinne och stort engagemang stöttat och bidragit till både nya kunskaper och företagsutveckling samt inspiration och glädje i företagandet.

En mentor som många gånger omtalats som en godhjärtad, engagerad och mycket kunnig mentor i våra mentorprogram. En stor eloge till årets mentor som under året inte bara stöttat ett företag utan två företag med stor framgång.

Om mentorprogrammen

Utmärkelsen Årets Mentor för tillväxtföretag delas ut av Almi Företagspartner, som på uppdrag av Näringsdepartementet driver mentorprogram för Tillväxtföretag och Nya företag. Genom Almi får en adept under ett år tillgång till en mentor som ställer upp ideellt. Varje år matchas mellan 1.500-2.000 mentorpar i Almis olika mentorprogram.

Fakta mentorprogrammet:

  • En mentor är en person som handleder en annan, en adept.
  • Mentorprogrammet drivs av Almi på uppdrag av Näringsdepartementet.
  • Det är världens största ideella mentorprogram.
  • Programmet pågår under ett år.
  • Både mentor och adept söker till programmet, och matchas av Almi.

Mer information, kontakta:

Ida Andersson, Almi Företagspartner Gävledala - 073-021 20 53

Rosemarie Lantzsch, Årets Mentor Tillväxtföretag – 070-291 34 19

Lina Renberg, Kommunikationsansvarig Almi GävleDala -072-508 88 65

Om Almi

Almi erbjuder lån, riskkapital och rådgivning i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.