2021-11-19 11:00Pressmeddelande

Årets mentorer i Norrbotten utsedda: ”Ett fantastiskt komplement till vårt företag”

Anton Norberg, delägare och säljchef för kommunikationsbyrån Yours samt Louise Nelson ägare av Louise Nelson Konsult har utsetts till Årets Mentorer i Norrbotten. Det skedde vid en ceremoni på Residenset i Luleå under fredagen och prisutdelare var landshövding Lotta Finstorp.  – Anton har pushat mig att avlägsna mig från det rent operativa i företaget så att jag kan fokusera på företagets strategi. Han är ett fantastiskt komplement till vårt företag, säger Fredrik Karlsson Peraldi, Vd för adeptbolaget Snêk. – Louise är en fantastik person som har varit ett enormt stöd. Jag önskar att alla nya företagare fick ha en Louise vid sin sida, säger Ulrika Holma som är Louises adept.

Om mentorprogrammen
Utmärkelsen Årets Mentor Växa delas ut av Almi Företagspartner, som på uppdrag av Näringsdepartementet driver mentorprogram för tillväxtföretag. Genom Almi får en adept under ett år tillgång till en mentor som ställer upp ideellt.

Priset Årets Mentor Starta delas årligen ut till en mentor inom NyföretagarCentrum Nords mentorprogram, som även det är ett nationellt program med stöd av Tillväxtverket/ Näringsdepartementet. Adepterna i programmet bidrar till etablering och utveckling av ett nytt företag och bedöms vara en god förebild för andra företagare i tidigt skede.

Antons kontaktnät har gett vårt företag en otrolig utveckling sedan starten”
Mentor-relationen inleddes under andra halvan av 2019 då Anton Norberg, delägare och säljchef för kommunikationsbyrån Yours, kom in som mentor för adeptbolaget Snêk och entreprenörerna Sandrine och Fredrik Karlsson Peraldi. Paret startade företaget efter att ha bott utomlands i närmare 20 år och satte upp produktionen av köksinredning i Törefors i Norrbotten - kvalitetskök till rimliga priser som designas av kunden själv via Snêks digitala plattform.

Fredrik berättar: ”Anton har med sitt enorma kontaktnät bidragit med kontakter som har kunnat göra att företaget har haft en otrolig utveckling sedan starten. Hans kontaktnät har sedan varit ovärderligt när det gäller att knyta nya kontakter. Detta har behövts både i det tidigare skedet av företaget och nu när vi expanderar. Anton kommer dessutom bli styrelseordförande av företaget så vi kan fortsätta vårt samarbete.”

Juryns motivering Årets Mentor Växa:
Vinnaren av Årets Mentor Växa 2021 har ett kontaktnät som varit ovärderligt för adepten när det gäller att knyta nya kontakter. Detta har behövts både i det tidigare skedet av företagsutvecklingen och nu i expansionsskedet. Mentorn har uppmuntrat adepten att avlägsna sig från det rent operativa i företaget så att denne kan fokusera på företagets strategi. Mentorns kompetensområden inom kommunikation, PR och marknadsföring utgör ett fantastiskt komplement till adepten och adept-bolaget och vi ser ett fortsatt samarbete då mentorn går in som styrelseordförande i adept-bolaget.

Årets mentor i kategorin Mentor Växa är Anton Norberg.

”Jag önskar att alla nya företagare fick ha en Louise vid sin sida”
Louise Nelson är kurator och psykosocial konsult inom egna verksamheten Louise Nelson konsult i Luleå.

- Jag jobbar dagligen med att utveckla, stärka och öka välmåendet hos företag, skolor och individer genom samtal, utbildning, handledning och föreläsningar. När mitt företag var nystartat hade jag själv en mentor via NyföretagarCentrum, så när jag blev tillfrågad att vara mentor åt Ulrika kändes det både spännande och självklart att tacka ja, säger Louise Nelson.  

Louises adept Ulrika Holm fick en utmanande start på sitt företag, då hon startade eget precis efter pandemin slagit till.

- Mitt företag har två inriktningar dels Ulma Higher Mind där jag jobbar med personlig utveckling ur energiperspektiv med healing, vägledning, kurser och sessioner, dels Ulrikas Hundsport med fokus på privatlektioner och kursverksamhet för förare och hundar. Jag startade mitt företag under våren 2020 vilket visade sig bli en rejäl utmaning, då många delar av verksamheten bygger på att samlas i grupp. Louise är en fantastisk person och har varit ett enormt stöd som hela tiden peppat mig och gett tips och råd på vägen, förklarar Ulrika Holma.

Juryns motivering Årets Mentor Starta:
Louise Nelson är en person som med sin glädje och kunskap entusiasmerar och stärker andra människor. Hon är en person som sett sin adept som individ och lyckats identifiera precis det adepten har behövt under året. Denna mentor har varit ett ovärderligt bollplank och stöd genom adeptens resa att testa sina vingar, i både med- och motgång. ”Jag önskar att alla nya företagare fick ha en Louise vid sin sida” avslutar Louises adept.

Årets mentor i kategorin Mentor Starta är Louise Nelson.

För mer information, kontakta:
Stefan Stålnacke, mentorsansvarig hos Almi Nord, mobil 073-085 79 05

Anton Norberg, Årets Mentor Växa i Norrbotten, mobil 070-638 89 57

Camilla Sehlin, Verksamhetsledare NyföretagarCentrum Nord, mobil 070-319 92 33

Louise Nelson, Årets Mentor Starta Företag i Norrbotten, mobil 073-531 16 62

 

Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med kontor över hela landet.

Om NyföretagarCentrum Nord

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Vårt mål är skapa tillväxt genom ökat entreprenörskap och flera nya, livskraftiga företag. NyföretagarCentrum finns i över 200 kommuner i Sverige. NyföretagarCentrum Nord har verksamhet i 6 kommuner i Norrbotten.


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.