2020-10-09 10:01Pressmeddelande

Årets mentorer i Västerbotten utsedda

Kommit med ovärderliga tips om hur man ska tänka kring sina anställda”

 

Carolina Lundberg och Liselotte Bruse har utsetts till Årets Mentorer i Västerbotten. Det skedde vid en ceremoni på Länsresidenset i Umeå under fredagen och prisutdelare var landshövding Helene Hellmark Knutsson.  – Mentorskapet har definitivt hjälpt mig att rekrytera på ett bättre och smartare sätt, säger Carolinas adept Billy Palmberg, VD på digitalbyrån Digipartner Sverige AB.  – Med all sin erfarenhet och kunskap så har hon hjälpt mig att nå mina mål och drömmar, summerar Liselottes adept David Hallberg sitt mentorår.

 

Om mentorprogrammen

Utmärkelsen Årets Mentor Växa delas ut av Almi Företagspartner, som på uppdrag av Näringsdepartementet driver mentorprogram för tillväxtföretag. Genom Almi får en adept under ett år tillgång till en mentor som ställer upp ideellt.

Priset Årets Mentor Starta delas ut årligen till en mentor inom NyföretagarCentrum Västerbottens mentor/adeptprogram som bidragit starkt till etablering och utveckling av ett nytt företag och bedöms vara en god förebild för andra företagare i tidigt skede.

 

 

”Jag har utvecklats enormt mycket i min ledarroll under detta mentorskapsår”

Carolina Lundberg är VD på Connectia Sweden AB, som erbjuder bl a chef- och ledningsstöd, interimstjänster, HR-stöd och ekonomitjänster.   

Adepten Billy Palmberg pekar på hur engagerad och kunnig hans mentor är.  – Carolina har med sin enorma kompetens och kunskap kommit med ovärderliga tips om hur man ska tänka kring sina anställda, säger adepten.

Carolina har tidigare varit adept i Almis mentorprogram och ville nu ställa upp som mentor för en adept under dennes tillväxtresa.

 

”Vi har nått alla budgetmål”

Adepten Billy Palmberg är VD i Digipartner Sverige AB. Bolaget fokuserar på att hjälpa företag att synas digitalt med fokus på avkastning. Tjänsterna syftar till att kunderna ska veta exakt vad deras marknadsförings-investering ger för avkastning, för som adepten själv uttrycker det ”när annonsering ger positiv ROI så är det inte en utgift utan en investering”.

Företaget har under Carolinas år som mentor sett en tillväxtökning, varav en stor del kan kopplas till de erfarenheter adeptbolaget fått ta del av. - Att rekrytera var för mig tidigare något man la ut en ansökan och tog den som var mest kvalificerad men efter detta år har jag förstått att det är så många fler komponenter. Utöver rekrytering har jag och vi fått stöd i hur jag som företagsledare pratar med mina anställda på ett sätt som både är effektivt men också upplevs välkomnande. Företaget har under årets gång mer än dubblerat sin kundbas och med det också vuxit från 2 till 5 heltidsanställda. Vi har nått alla budgetmål som var uppsatta för året, berättar man från adeptbolaget Digipartner.

 

Juryns motivering Årets Mentor Växa:

Med Årets mentor som bollplank har adeptens väg till ett lönsamt företag blivit både rakare och roligare. Mentorn har kunnat komma med värdefull input inom organisationsutveckling och rekrytering. Med sådan input har adepten kunnat skapa en bättre kommunikation och struktur inom organisationen. Utveckling har skett främst vad gäller adeptens ledarroll under detta mentorskapsår och då framför allt hur man kommunicerar med anställda samt hur man bygger ett team som inte bara har roligt ihop utan också presterar på topp.

Den tillväxt som har skett utifrån mentorskapet talar sitt tydliga språk: adept-företaget under årets gång har mer än dubblerat sin kundbas och med det också vuxit från 2 till 5 heltidsanställda. Bolaget har nått alla budgetmål, både vad gäller de omsättnings- och vinstmål som var uppsatta för året. Med hjälp av mentorns kunskap och kompetens är det inte konstigt att adeptens utveckling gått framåt med stormsteg.

 

Årets Mentor Tillväxtföretag är Carolina Lundberg, VD, Connectia Sweden AB

 

”Liselotte är en otroligt kompetent mentor som hjälpt mig mycket”

Efter att ha startat sitt företag i liten skala vid sidan om sitt arbete som lastbilschaufför tog David Hallberg så steget att bli entreprenör på heltid. Verksamheten växte snabbt, och hösten 2019 tog han kontakt med Nyföretagarcentrum för att få hjälp med att utveckla sitt företag Led Light som säljer och monterar belysningar på bilar. Även rollen som arbetsgivare var helt ny, att få en mentor i det här skedet har varit mycket värdefullt. Tillsammans med sin mentor Liselotte Bruse har han jobbat med målsättningar och även synliggjort de värden som David och hans anställda nu jobbar efter.

Under året har han bytt till större lokaler, anställt mera personal och även börjat montera i bilinredning i transportbilar. Efterfrågan på företagets tjänster är stort, och man har sett en klar omsättningsökning.

-”Jag har lärt mig mycket under det året jag haft Liselotte som mentor. Då jag tidigare kört lastbil och inte hade någon erfarenhet av att driva företag eller att vara arbetsgivare så är hon ett otroligt bra bollplank för mig. Min verksamhet har vuxit fort och mycket på kort tid, det hade varit tufft att klara alla uppgifter utan någon att bolla frågor med. Jag har blivit mera strategisk och bättre på att planera, tidigare jobbade jag nästan varje kväll för att hinna med allt. Nu har jag släppt på mitt kontrollbehov och låter mina anställda ta mera ansvar.
Liselotte är en otroligt kompetent mentor som hjälpt mig mycket. Hon är engagerad och lyhörd och går verkligen in för mentorskapet till 100%. Med all sin erfarenhet och kunskap så har hon hjälpt mig att nå mina mål och drömmar”, berättar David Hallberg på Led Light.
Årets Mentor Liselotte Bruse är delägare/VD i Balanserad Tillväxt verksamt inom bland annat affärsutveckling, ledarskap och styrelsearbete. Man fokuserar inte bara på kundens företag och dess utveckling, utan också på att det finns en balans mellan företagets och företagarens behov.

Juryns motivering Årets Mentor Starta:

Årets mentor Nya Företag, Liselotte Bruse, har genom stort engagemang, stöttning och utmanande frågor funnits där som ett viktigt stöd och ett bollplank för sin adept. Hon har generöst investerat sin tid, sina kunskaper, erfarenheter och nätverk i sin adepts utveckling och framgång. Hon har varit lyhörd och inspirerande, med hjälp av Liselotte har adepten utvecklats som person och som företagare. Som ett resultat av detta har tillväxten verkligen tagit fart.

 

Årets mentor i kategorin Mentor Starta är Liselotte Bruse.

 

För mer information, kontakta:
Karolina Kollenmark Andersson, kommunikationsansvarig hos Almi Nord, mobil 070-521 10 91

Carolina Lundberg, Årets Mentor Växa i Västerbotten, mobil 073-767 67 39

Marianne Näsström, Affärsrådgivare NyföretagarCentrum Skellefteå, mobil 070-515 80 95

Liselotte Bruse, Årets Mentor Starta i Västerbotten, mobil 070 - 202 29 26

 

 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.