2020-10-28 13:45Pressmeddelande

Årets SKAPA-innovatörer i Dalarna har fokus på framtidens hälsa

Vinnarna av SKAPA-priset i Dalarnas län Fredrik Bokvist och Lars Thelin tillsammans med Anna Rosengren VD Almi GävleDala, Ylva Thörn landshövding i Dalarnas län och Angelica Ekholm VD Dalarna Science ParkVinnarna av SKAPA-priset i Dalarnas län Fredrik Bokvist och Lars Thelin tillsammans med Anna Rosengren VD Almi GävleDala, Ylva Thörn landshövding i Dalarnas län och Angelica Ekholm VD Dalarna Science Park

Sveriges största innovationspris, SKAPA-priset 2020, delades ut under onsdagen vid en ceremoni av landshövdingen Ylva Thörn. Årets vinnare är bolaget Vivolab AB som får 10.000 kronor av Almi och Dalarna Science Park samt 10.000 kronor av Stiftelsen SKAPA.

Fredrik Bokvist och Lars Thelin, Vivolab AB från Falun, får SKAPA-priset för sin högkvalitativa medicintekniska produkt Breease¸en ”andningsnapp” med ett luftfilter för olika typer av luftföroreningar, bakterier, virus mm. Produkt lämpar sig för barn mellan ca 0-4 år vars syfte är att förbättra hälsa och livskvalitet; där barnet andas genom en utbytbar filterkapsel och därmed minimerar risken att bli sjuk. Flera andra medicintekniska produkter är på gång för Vivolab som kommer att sälja globalt och digitalt direkt.

  • Det är en värdig vinnare och en mycket intressant innovation med en världmarknad framför sig. Vi bedömer det kreativa steget i kombination med samhällsnytta och kommersiella möjligheter. Företaget har stora  möjligheter att vinna i den nationella konkurrensen. säger Ulrika Ebenhard, Rådgivare på Almi GävleDala och ordförande för SKAPA-juryn i Dalarna samt Jörgen Steen, affärsutvecklare på Dalarna Science Park och ledamot i SKAPAs jury i Dalarna.

Juryns motivering för SKAPA-priset 2020 för innovationen Breease:   

Framtiden är hållbar och nästa generations luft. Denna idé andas renhet, styrka och livskraft. I en tuff bransch växer ett nytt spännande företag upp som ska ge nästa generation chansen till en god start i livet. Med stor erfarenhet och drivkraft har idéägarna utvecklat en produkt helt i tiden och som kommer göra skillnad. Med beprövade tekniker fann de en ny produkt, ett behov och en metod att ta ut på världsmarknaden. 

---------------

Breease är  är en andningsnapp med en utbytbar filterkapsel för barn. Den minskar inandningen av luftföroreningar som avgaser, virus, mögel exempelvis. Den skyddar även vid utandning så att smittspridning av ex.vis virus minskar. Denna aspekt är särskilt viktig just nu under pandemin med COVID-19.

  • Luftföroreningar är ett globalt men också lokalt problem. Stockholm, Oslo, London eller Beijing är alla områden med växande problematik.
  • 630 miljoner barn lever i områden som överskrider WHO gränsvärden för luftkvalité
  • 1,5 miljoner dödsfall för barn under 5 år skulle kunna förhindras om man minskar exponeringen av miljöproblem ex.vis luftföroreningar.
  • Att inandas luftföroreningar är direkt skadligt för barn då de inte är färdigutvecklade i sina organsystem. Cancer, kognitiv nedsättning, astma, diabetes är några sjukdomar som är direkt relaterade till luftföroreningar och barn.


Breease är ett komplett system baserat på en napp med en luftkanal som barnet andas igenom. I nappen finns en utbytbar kapsel innehållande filtermedia och kapseln byts en gång per dag. Kapseln och hela systemet är återvinningsbart till 100%, till skillnad från vanliga nappar. Den ger samma fördelar som en vanlig napp (minskad för tidig spädbarnsdöd, tröst mm) och fördelarna med ett luftfilter (ren och hälsosam luft) i en och samma produkt.

Fakta: Företaget väljer att marknadslansera i Sverige, Danmark och Norge för att skapa trovärdighet och börja bygga varumärket. Därefter kommer Breease lanseras i USA och utvalda delar av EU. På sikt avser Vivolab AB att lansera i Asien där behovet är enormt.

Kunderna är framförallt föräldrar som bor i en större stad samt är van att handla på nätet, både till sig själv och till hemmet.

Produkten har 3 st patent samt har design- och varumärkesskydd.

Fredrik Bokvist och Lars Thelin är båda erfarna intensivvårdsläkare och har djup kunskap avseende fysiologi och sjukdomar och har tydligt förstått produktens betydelse nu och i framtiden. Vivolab AB avser att fortsätta att utveckla medicintekniska produkter samt även, på sikt, läkemedel tillsammans utvalda partners. En stor del av verksamheten kommer att koncentreras till Dalarna.

Med globala luftföroreningsproblem och den snabba spridningen av COVID-19, så ökar Vivolab AB möjligheter att snabbt etablera en världsunik produkt.

Kontakt: Fredrik Bokvist, fredrik@vivolab.se, 070-990 64 44, Lars Thelin, lars@vivolab.se, 070-216 45 14 Mer info https://www.vivolab.se/

Länspristagarna går vidare till den nationella tävlingen vid SKAPA innovationsgala den 12 november 2020 som i år blir digital pga coronapandemin. Pristagarna tävlar då om 550 000 kr för SKAPA-priset. Regionala juryn består av representanter från Almi, Dalarna Science park, Ung Företagsamhet,  Region Dalarna samt Dala Bergslags Uppfinnare.

 

Tidigare vinnare av Skapapriserna i Dalarna:

2019
SKAPA-priset: Petri Ruotsalainen, Jan Zackrisson och Calle Lindroth för OptoPro
SKAPA-priset för unga innovatörer: David Forsberg och Madelena Stunis med Kwikk

2018
SKAPA-priset: Jonn Are Myhren för Health BoxSKAPA-priset för unga innovatörer: Anton Ölund för Kemhatten

2017
SKAPA-priset:Mjölmaskrotein - Nils Österström
SKAPA-priset för unga innovatörer: Zono cocktails - Kevin Furunäs

2016
SKAPA-priset: Luvian – Stefan Lysén
SKAPA-priset för unga innovatörer: Raptor – Bandspännaren

2015
SKAPA-priset: Pill Popper - Ulrika Lindqvist, Sture Milling och Mårten Milling, Schine innovation.
SKAPA-priset för unga innovatörer: Stopplarm –  Jon Friberg

2014
SKAPA-priset: Bizify-  Karl-Oskar Lundin, Xeronic AB
SKAPA-priset för unga innovatörer: Flarie- Filip Tröger, Kim Ejebari och Niclas Bergfors, Flarie AB

2013
SKAPA-priset: Flyttbar kontaktledning - Bengt Hoppe
SKAPA-priset för unga innovatörer: Iride - Louise Siljeholm

Om SKAPA-priset:
SKAPA Utvecklingspris är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet är att ge stöd åt innovatörer så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på marknaden. Förutom det nationella priset på 500 000 kronor som kan fördelas på maximalt tre pristagare får de 24 länsvinnarna vardera 20 000 kronor från Almi, Dalarna Science Park och 10 000 kr Stiftelsen SKAPA.

Om Stiftelsen SKAPA
SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA och Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond.

För mer information, kontakta:
Ulrika Ebenhard
, Rådgivare Almi GävleDala, 0243-488 858, ulrika.ebenhard@almi.se
Jörgen Steen, Affärsutveckling Dalarna Science Park, 070-522 71 58 jorgen.steen@dalarnasciencepark.se


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Elin Klar
Kommunikatör, Almi GävleDala
Elin Klar