2022-07-08 05:20Pressmeddelande

Årets SKAPA-pristagare 2022 i Värmland är utsedda

Bild av vinnarna av SKAPA priset i Värmland

Nu är årets SKAPA-pristagare utsedda i Värmland och till den nationella finalen skickas två bolag som möter behov av säkerhet inom industrin och hållbart odlande.

 SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris och har delats ut årligen i över 30 år. Priset delas ut på länsnivå och nationell nivå. Syftet med priset är att uppmärksamma och ge ekonomiskt stöd åt idérika personer så att de kan fortsätta att utveckla sina innovationer.

Årets länsvinnare av SKAPA priset är: DIRI Safety Solutions

Juryns motivering: Bolaget DIRI Safety Solutions har valt att lösa ett komplext problem i industrin, ett problem vars lösning kan undvika allvarliga personskador och till och med rädda liv. Genom att skapa möjlighet för medarbetare och chefer att ha koll på gällande säkerhetsrutiner, kan många potentiella olycksrisker elimineras.

Melinda har idogt jobbat med att ta fram en lösning under flera år och närmar sig nu en lansering av en första version av produkten. Arbetet har också inneburit ett nära samarbete med potentiella kunder, anställda, experter m fl vars värdefulla insikter väl har tagits tillvara under utvecklingen.

Melindas erfarenhet av att jobba i riskfyllda miljöer inom saneringsbranschen skapar hög trovärdighet då hon verkligen vet vad hon pratar om och säkerställer också att det blir en väl fungerande produkt i slutänden.

- Vinsten känns helt galet fantastiskt! Den bekräftar att vi är nyskapande på vårt område och att vi har Värmlands med oss framåt, säger Melinda Persson, vd, DIRI Safety Solutions.

Årets länsvinnare av SKAPA talang för unga innovatörer är: Allgreen Hydrofarming

Juryns motivering: Att hela vårt samhälle måste bli mer hållbart på alla plan är något de flesta är överens om. För att detta arbete ska lyckas måste arbetet påbörjas tidigt redan från skolålder. Eleverna behöver få en förståelse för hållbar framställning av bland annat livsmedel och hur de själva kan bidra till ett mer hållbart samhälle.

Genom att skapa en affärsmodell för hållbar hydroponisk odling i skolor har Olof påbörjat ett arbete mot ett mer hållbart samhälle. Eleverna får bokstavligt följa tillväxten, får nya kunskaper och inspireras av att tänka hållbart.

Olofs drivkraft och kunskap kring hållbart odlande har visat sig framgångsrikt i fler andra projekt vilket också borgar för att AllGrow-konceptet kommer att bli uppskattat av inte bara av eleverna utan även av deras föräldrar och kommande generationer.

- ­Att vinna det regionala priset SKAPA talang är ett kvitto på att man gjort något rätt. Att ens arbete och slit varit till nytta och att idén har en verklig potential utanför sitt eget huvud, säger Olof Guldbrandsson, vd, Allgreen Hydrofarming.

Prisutdelning på Residenset

Den regionala prisutdelningen för de två länsvinnarna arrangeras den 22 september på Residenset i Karlstad och priset delas ut av landshövding Georg Andrén. Då får vinnarna sina prischeckar på 20.000 kr, blommor och diplom. Vid prisutdelningen delar SEB-banken också ut ett hederspris. En separat pressinbjudan för detta tillfälle kommer i höst.

De värmländska vinnarna går även vidare till den nationella tävlingen i Stockholm där prissumman är 200.000 kr.

Som samarbetspartner till SKAPA-tävlingen ansvarar Almi för den regionala uttagningen. Länsjuryn 2022 bestod utav representanter från Almi Värmland, Karlstad universitet, Compare, NyföretagarCentrum Södra Värmland, Innovationssluss Vivan/Region Värmland.  

För ytterligare information, kontakta:

Martin Bergstrand, rådgivare på Almi och ordförande länsjury SKAPA-priset i Värmland, martin.bergstrand@almi.se, 070-680 48 80

Melinda Persson, melinda.persson@hotmail.com,  076-408 88 92, https://diri.se

Olof Guldbrandsson, folo.gk@gmail.com, 076-843 02 96, https://tubesprout.se/

Om SKAPA-priset

SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris, med syfte att ge stöd till uppfinnare att utveckla sina idéer. SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

www.stiftelsenskapa.seOm Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Hanna Grevillius
Kommunikatör, Almi Värmland
Hanna Grevillius