2016-10-11 14:49Pressmeddelande

Årets SKAPA-vinnare 2016 utsedda i Jämtland

null

Almi Mitt har tillsammans med jury utsett vinnaren av SKAPA Utvecklingspris samt Framtidens Innovatör som ska representera Jämtland i Sveriges mest prestigefyllda uppfinnartävling. Idag 11 oktober prisades vinnarna på Länsresidenset i Östersund.


Vinnaren i Jämtland av SKAPAs Utvecklingsstipendium 2016 och ett stipendium på 15 000 kr tilldelas; Mats Gustafsson, ”Mmg Konsult AB”

MED MOTIVERINGEN: Med en kostnadseffektiv och mobil lösning har Mats Gustafsson tagit fram en hygieniseringsanläggning där organiskt avfall steriliseras för att senare rötas till biogas. Med hjälp av den mobila anläggningen ägd av exempelvis en eller flera biogasgårdar slipper livsmedelsföretagen dyra investeringskostnader för en egen anläggning samtidigt som frakten av avfallet minskar och tas omhand lokalt. Den mobila enheten som Mats tagit fram är även anpassat för mindre svenska lantbruk och utformas efter varje enskilt lantbruks unika förutsättningar, anläggningen har dessutom ett andrahandsvärde och kan avyttras vid behov.

Vinnaren i Jämtland av Skapa Framtidens Innovatör 2016 och ett stipendium på 15 000 kr tilldelas; Victor Olsson

MED MOTIVERINGEN: Victor har som elitsatsande skidskytt inte bara strävat efter personlig utveckling i sporten, utan även förnyelse och förbättring för modulsystemet till skidskyttegevären. Produktutvecklingen har inkluderat kreativ design, nya materialval och förbättrad modulplaceringar. Med additiv tillverkning möjliggör modulsystemet lägre vikt och individuella anpassningar vilket breddar marknaden för skidskytteutövare.

Almi Företagspartner Mitt har, tillsammans med jury därmed utsett den som ska representera Jämtland i Sveriges mest prestigefyllda uppfinnartävling, nämligen Stiftelsen SKAPAs utvecklingsstipendium på 500 000 kr som fördelas på maximalt tre nationella vinnare i samband med mässan ”Eget Företag” den 10 november i Stockholm.

Priset delades ut av landshövding Jöran Hägglund till de båda vinnarna idag den 11 oktober på Residenset i Östersund.

Utvecklingsstipendiet delas ut till de som gjort det mest förtjänstfulla insatserna när det gäller nyskapande och kreativitet som leder till funktionsförbättring, samhällsnytta och användarvänlighet för slutkund.
Stipendiet SKAPA Framtidens Innovatör delas ut för att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer i åldersspannet 18-29 år så att de kan förverkliga sina idéer. Stipendiaten går vidare som regional representant till den nationella finalen.

För mer information kring Jämtlands SKAPA-stipendiet, kontakta Anders Karlsson - Almi Företagspartner Mitt AB, 063-57 11 11. http://www.stiftelsenskapa.se/
För information om Almi Företagspartner, kontakta VD Eva Högdahl, 070-576 77 22

Kontakt vinnare: Mats Gustafsson, Mmg Konsult AB mats@mmgkonsult.se 070-576 77 22
Kontakt vinnare: Victor Olsson, victor-olsson_93@hotmail.com 073-040 66 35

Fler bilder från prisutdelningen ligger under relaterat material.

Sveriges största innovationspris
Skapapriset är landets största och mest prestigefyllda innovationspris som delats ut varje år sedan 1986. Priset är, förutom äran, 500 000 kronor och vinnaren kan kalla sig svensk mästare i innovationer. Skapapriset (eller Nationella Utvecklingsstipendiet som är den officiella benämningen) delas ut i år för 31:e gången. Huvudsyftet med priset är att ge stöd till innovatörer för att de ska få möjlighet att utveckla sina innovationer till kommersiella produkter. Att stimulera innovationsviljan i Sverige är en nationell angelägenhet för att få en ökad tillväxt. Vi kan därmed skapa fler jobb vilket, inte minst i dagens konjunkturläge, i allra högsta grad är en viktig uppgift.

Om Almi

Almi erbjuder lån, riskkapital och rådgivning i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.