2016-09-06 15:53Pressmeddelande

Årets SKAPA-vinnare 2016 utsedda i Västernorrland

null

Vinnaren i Västernorrland av SKAPAs Utvecklingsstipendium 2016 och ett stipendium på 15 000 kr tilldelas; Samson Afewerki & Armando Córdova, ”Organofuel Sweden AB”

MED MOTIVERINGEN: Med målinriktad forskning och tydlig riktning mot kommersialisering har innovatörerna skapat en unik tillverkningsmetod med en hållbar, miljövänlig och kostnadseffektiv teknik vilken går att applicera i flera olika branscher för tillverkning av tex biobränslen, polymerer och läkemedel. Metoden är i dag patenterad och på väg ut på marknaden.

Vinnaren i Västernorrland av Skapa Framtidens Innovatör 2016 och ett stipendium på 15 000 kr tilldelas; Niklas Gilmark, ”Allvar"

MED MOTIVERINGEN: Niklas har med ett tydligt miljötänk framgångsrikt utvecklat en textilkollektion där huvudråvaran rakt igenom består av den Västernorrländska skogen. Med ett genomgående grönt och effektivt tankesätt som präglat innovatören i hans utvecklingsarbete och i de produkter som genererats har han redan intresserat kontakter på exportmarknaden.


Almi Företagspartner Mitt har, tillsammans med jury därmed utsett den som ska representera Västernorrland i Sveriges mest prestigefyllda uppfinnartävling, nämligen Stiftelsen SKAPAs utvecklingsstipendium på 500 000 kr som fördelas på maximalt tre nationella vinnare i samband med mässan ”Eget Företag” den 10 november i Stockholm.

Priset delades ut av landshövding Gunnar Holmgren tillsammans med Almi Mitts VD Eva Högdahl till de båda vinnarna idag den 6 september på Residenset i Härnösand.

Utvecklingsstipendiet delas ut till de som gjort det mest förtjänstfulla insatserna när det gäller nyskapande och kreativitet som leder till funktionsförbättring, samhällsnytta och användarvänlighet för slutkund.
Stipendiet SKAPA Framtidens Innovatör delas ut för att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer i åldersspannet 18-30 år så att de kan förverkliga sina idéer. Stipendiaten går vidare som regional representant till den nationella finalen.

För mer information kring Västernorrlands SKAPA-stipendiet, kontakta Göran Björkland - Almi Företagspartner Mitt AB, 0660-26 68 92. http://www.stiftelsenskapa.se/
För information om Almi Företagspartner, kontakta VD Eva Högdahl, 070-576 77 22

Kontakt vinnare: Samson Afewerki , 070-741 51 78, Armando Córdova, 070-741 51 78
- Organofuel Sweden AB
Kontakt vinnare: Niklas Gilmark – Allvar, 070-699 95 22


Sveriges största innovationspris
Skapapriset är landets största och mest prestigefyllda innovationspris som delats ut varje år sedan 1986. Priset är, förutom äran, 500 000 kronor och vinnaren kan kalla sig svensk mästare i innovationer. Skapapriset (eller Nationella Utvecklingsstipendiet som är den officiella benämningen) delas ut i år för 31:e gången. Huvudsyftet med priset är att ge stöd till innovatörer för att de ska få möjlighet att utveckla sina innovationer till kommersiella produkter. Att stimulera innovationsviljan i Sverige är en nationell angelägenhet för att få en ökad tillväxt. Vi kan därmed skapa fler jobb vilket, inte minst i dagens konjunkturläge, i allra högsta grad är en viktig uppgift.

SKAPAs Utvecklingspris 2015 gick till Roger Gustavsson - Thordab från Västernorrlands län, som gick final och till slut fick ta emot det nationella priset av Håkan Lans under Innovationsgalan som arrangerades av Stiftelsen SKAPA i Victoriahallen på Stockholmsmässan den 5 november 2015.


Om Almi

Almi erbjuder lån, riskkapital och rådgivning i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.