2020-09-08 10:01Pressmeddelande

ÅRETS SKAPA-VINNARE I UPPSALA LÄN UTSEDDA

Mamoun Taher grundare av företaget Graphmatech, för innovationen ’Aros Graphene’. SKAPA-prisvinnare 2020. Foto: Richard ÖrhnMamoun Taher grundare av företaget Graphmatech, för innovationen ’Aros Graphene’. SKAPA-prisvinnare 2020

Här är årets SKAPA-prisvinnare i Uppsala län! ’SKAPA-priset’ tilldelas Mamoun Taher grundare av företaget Graphmatech, för innovationen ’Aros Graphene’. Priset ’SKAPA-talang för unga innovatörer’ (födda 1990-2000) tilldelas Martin Jonsson, Jimmy Seger och Stella Carrick på företaget FlyPort för innovationen ’FlyPort VR’.

SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris och har delats ut årligen i över 30 år. Priset delas ut på länsnivå och nationell nivå. Syftet med priset är att uppmärksamma och ge ekonomiskt stöd åt idérika personer så att de kan fortsätta att utveckla sina uppfinningar. Vinnarna i Uppsala län får 10 000 kr per företag från Agne Johanssons Minnesfond samt diplom. De kommer även att representera Uppsala län i den nationella SKAPA-tävlingen den 12 november 2020.

Årets regionala SKAPA-pris tilldelas:
Mamoun Taher, grundare av Graphmatech AB, har i och med innovationen ’Aros Graphene’ utvecklat ett patenterat material och metod för att utnyttja potentialen av det nobelprisbelönade supermaterialet grafen, genom att på ett hållbart och miljövänligt sätt hindra att materialet klumpar ihop sig vid storskaliga tillämpningar. Denna uppfinning möjliggör fullskalig och kostnadseffektiv implementering av grafen inom olika industrisektorer. Innovationen förutspås revolutionera, bland annat, framtidens batteriteknik, additiv tillverkning, sensorer och kompositer. Avancerade och högpresterande material är en viktig faktor för en hållbar framtid.

– The SKAPA prize means a lot to me personally. It highlights the importance of our inventions towards a more efficient, reliable and sustainable future. It also increases our visibility for future investors to support our vision in building an innovative, successful and large industrial company here in our region, säger Mamoun Tahler, Graphmatech AB.   

Årets regionala ‘SKAPA-talang för unga innovatörer’-pris tilldelas:
Martin Jonsson, Jimmy Seger och Stella Carrick i företaget FlyPort AB har utvecklat ’FlyPort VR’, en VR-baserad utbildningsplattform för träning av piloter. Flygbolag kan med denna innovation minska sina kostnader genom att reducera sin användning av kostsamma flygsimulatorer, och dessutom få en bättre och interaktiv utbildningsmiljö med mer anpassad pedagogisk träning vilket kan öka flygsäkerheten.

– Det här priset är en stor ära för oss att få ta emot. Det är lite av ett kvitto på att det vi jobbar med ligger rätt i tiden. Priset hjälper oss även att nå ut till framtida investerare både i Sverige och i Europa, säger Martin Jonsson, FlyPort AB. 

Prisutdelningen äger rum på Uppsala slott, den 8 september, kl 11.30, Priset delas ut av Landshövding Göran Enander och Bengt-Åke Ljudén, VD Almi Uppsala. Hel prisceremonin på Uppsala slott webbsänds på Almi Uppsalas Facebook-sida.

SKAPA-prisjuryn i Uppsala län består av Olle Jonsson, Anette Widén och Joakim Fichtel (Almi Företagspartner Uppsala AB), Christel Benfalk (Länsstyrelsen Uppsala) och Kjell Magnusson (Uppsala Idé- och Uppfinnarförening).


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Ywonne Bölja
Marknad & Kommunikation, Almi Uppsala
Ywonne Bölja