2015-10-13 07:30Pressmeddelande

Årets vinnare av SKAPA-priset i Stockholm

Vinnarna av Sveriges största innovationspris - SKAPA-priset i Stockholmslän har utsetts.

Tisdagen den 13 oktober utses årets vinnare av SKAPA-priset. Vinnarna erhåller varsin prischeck som delades ut av landshövdingen Chris Heister. Länspristagarna går nu vidare till den nationella tävlingen med prisutdelning vid SKAPA-galan på Stockholmsmässan den 5:e november.

Ceremonin kommer att ske på Tessinska palatset kl:16.00 tisdagen den 13 oktober.

Vinnarna av SKAPA-utvecklingspris i Stockholmslän Max Mohammadhassan Mohammadi och Allen Ali Mohammadi. Max och Allen Alis innovation CAD Detector är en metod för att tidigt göra en korrekt diagnos av kranskärlssjukdomen Coronary Artery Disease (CAD). CAD Detector jämför olika parametrar och hittar mycket små avvikelser som brukar finnas hod CAD-patienter. Med hjälp av CAD Detector kan sjukdomen upptäckas innan vanliga symtomer upptäcks hos patienten. CAD Detector kan ge läkare och patienter en noggrann och helt korrekt utvärdering av hjärtstatus på mycket kort tid. Det skapar värdefull tid vid diagnostisering av patienter.

– Jag är mycket stolt över att få detta prestigefyllda pris och diplom till minne av Alfred Nobel. Som John Cage sagt: "Jag förstår inte varför folk är rädda för nya idéer. Jag är rädd för de gamla."

Vi startade det här projektet med drömmen om att förbättra den globala hälsan och skapa samhällsnytta för varje individ. Vi är tacksamma för att vår vision har blivit erkänd genom att vinna SKAPAs Utvecklingspris. Diplomet till minne av Alfred Nobel är en bekräftelse på att vi är på rätt spår. Nu planerar vi att slutföra utvecklingen av vår innovation och kommersialisera den inom en snar framtid, citat från Allen Ali Mohammadi.

Den andra vinnaren av SKAPA-utvecklingspris i Stockholmslän Dr. Adrian Jose Cabezas Morales. Som med sin innovation utvecklat Nano Controls partikelseparator som gör det möjligt att erhålla en renare miljö på ett mer användarvändligt och kostnadseffektivt sätt. Nano Controls teknik separerar partiklar från gaser och luft.

-Jag är mycket glad för utmärkelsen av SKAPAs utvecklingspris i Stockholmslän. Priset är en bekräftelse att jag är på rätt spår på i mitt arbete och med min ambition att förbättre vår miljösituation och människors hälsa. Nu ska jag koncentrera mig för att gå vidare och ta ut Nano Controls teknik till en global marknad. Jag tackar alla personer och organisationer som har organiserat detta värdefulla pris för alla uppfinnare och innovatörer, citat från Dr. Adrian Jose Cabezas Morales.

Ytterligare en utmärkelse, SKAPA Framtidens Innovatör, delas ut där syftet är att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer i åldersspannet 18-29 år.

I Stockholms-län utses två vinnare av priset Framtidens Innovatör, Therese Gedda och Hampus Sethfors tillsammans med Joel Holmbergs.

Therese innovation 30minMBA är en tjänst inom mobilt lärande för företag i Sverige och utomlands. Innovationen gör det möjligt att lära sig de senaste affärskoncepten inom områden såsom ledarskap, entreprenörskap och produktivitet på ett minnesvärt och användbart sätt. Affärskoncepten kommer från framstående affärsböcker och du kan både lyssna på och läsa dem via din iPhone. Så istället för att spendera flera timmar på att läsa en bok, investerar du 30 minuter och kan sen använda det du lärt dig direkt i ditt jobb. Alla koncept är designade så att du kan lätt omsätta dem i praktiken när som helst.

– Jag är otroligt hedrad att få motta detta pris. Det är en fantastisk bekräftelse för mig och mitt otroliga teams hårda arbete. Vår ambition är att brygga gapet mellan vad forskning vet och vad näringslivet gör. Detta pris är ett bevis på att det vi gör är viktigt. Nu ska jag ringa vårt team i New York och Filippinerna för att dela med mig av denna underbara nyhet.

Hampus Sethfors och Joel Holmbergs reseplanerare ResLedaren är speciellt framtagen för personer med kognitiva funktionsnedsättningar som till exempel autism och adhd. Appen innehåller minnesstöd, vad man ska komma ihåg att ta med på resan, överblicksvy om var man befinner sig på resan, påminnelse om att gå av vid rätt station och karta från slutstationen till slutadress.

– Vi är båda jätteglada för den uppmärksamhet som vår innovation får, och stolta över att få ta del av det här priset. Vår målgrupp får annars väldigt lite uppmärksamhet så därför är det ännu viktigare med pris som dessa för att peppa oss att fortsätta arbeta med ResLedaren. Nästa steg blir att sprida ResLedaren till Europa och sedan resten av världen. Men först ska vi fira!citat från Hampus Sethfors.

Juryn för utnämnande av SKAPA-pristagarna i Stockholmslän består av Per-Arne Norbäck, Finansieringsrådgivare från Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, Peter Ekman Innovationsrådgivare från Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB och Wanja Bellander från Stockholms Innovatörkrets.

Juryns motiveringar

Max Mohammadhassan Mohammadi och Ali Mohammadi länsvinnare av SKAPA Utvecklingsstipendium.

Kranskärlssjukdom - Coronary Artery Disease (CAD) är vår tids vanligaste form av hjärtsjukdom. CAD är ett sjukdomstillstånd som beror på att artärerna som levererar blod till hjärtmuskeln blir förhårdnade ochfår en minskad tvärsnittsareaför den framkomliga vägen för blodet.

CAD Detector är en metod för att tidigt göra en korrekt diagnos. CAD Detector använder data från blodtester, demografiska data och elektrokardiogram (EKG), samt korrelerar dessa data med kända värden som karaktäriserar sjukdomstillståndet. Med hjälp av en algoritm och artificiell intelligens kan precisa förutsägelser göras för aktuell form av sjukdom i hjärta och kärl. CAD Detector jämför olika parametrar och hittar mycket små avvikelser som brukar finnas hos CAD-patienter. Sjukdomen kan upptäckas innan vanliga symptom finns hos patienter. Systemets AI-funktion gör systemet självlärande, vilket successivt leder till allt bättre diagnoser. Tekniken kommer att finnas ute på marknaden inom två år och skapar stora värden för patienter och sjukvård.

Aktuellt team levererar en lösning som kommer att utgöra ett viktigt och kostnadseffektivt verktyg för läkare som skall remittera patienter till angiografioperation. CAD Detector kan ge läkare och patient en noggrann och helt korrekt utvärdering av en patiens hjärtstatus på mycket kort tid. Det sparat värdefull tid för kardiologer vid diagnostisering av patienter.

Stora värden i avseende på tid, kvalitet och pengar uppstår i flera led; för patienter, läkare, sjukhus, regeringar, företag, försäkringsbolag och samhället i stort. Behovet av operationer av hjärta och kärl kommer att minska och därmed även reduceras en rad kostnader för sjukhusen.

Dr. Adrian Jose Cabezas Morales länsvinnare av SKAPA Utvecklingsstipendium.

Nano Controls partikelseparator gör det möjligt att erhålla en renare miljö på ett mera användarvänligt och kostnadseffektivt sätt, jämfört med de lösningar som finns på marknaden idag.

Nano Controls teknik separerar effektivt ut partiklar från gaser och luft, allt ifrån relativt grova partiklar till små s.k. nanopartiklar. Tekniken kan exempelvis användas för rening av partikelkontaminerad luft eller för sanering av olika miljöer som är kontaminerade med damm, stoft, sot eller liknande. Till skillnad från befintliga produkter på marknaden innehåller Nano Controls teknik ett antal väsentliga fördelar jämfört med befintlig teknik:

 1. Separerar ut drygt 99% av alla partiklar från drygt centimeterstorlek ner till s.k. nanopartikelnivå
 2. Saknar rörliga delar
 3. Ger konstant sugkraft
 4. Tekniken klarar att avskilja stora mängder av partiklar per tidsenhet utan att drabbas av ”kloggning”
 5. Underhållsfri teknik
 6. Energisnål teknik
 7. Tekniken kan användas som partiklar klassifikator

Therese Gedda länsvinnare av SKAPA Framtidens Innovatör.

30minMBA – Mobilt lärande i ett professionellt format. Therese Gedda och hennes team har byggt en lösning för att olika specialister och experter skall kunna leverera en sammanfattning av olika affärskoncept baserat på framstående affärsböcker som resulterar i djupinlärning. Följande värden finns i den mobila lösningen:

 1. Tidseffektiv professionell utveckling var som helst, när som helst varje dag.
 2. Dyrbar fortbildning kan bytas ut mot kompetensutveckling som är både kostnadseffektiv, engagerande och anpassad till personalens aktiva vardag.
 3. Tillgång till högkvalitativt utbildningsmaterial, som enkelt går att omsätta i det praktiska arbetet.

Lösningen innehåller storytelling, konkreta övningar, exempel, samt en metod som är baserad på beteendevetenskap, gamification och djupinlärning av hög kvalité. Istället för att spendera 8 timmar på att läsa en bok, investerar du 30 minuter på att ta del av ljud och text i din mobil. Du genomför din kompetensutveckling när du vill och kan, oavsett om du är i tunnelbanan, på flyget eller ute och springer. Använd sedan det du lärt dig - direkt i ditt arbete.

Hampus Sethfors och Joel Holmbergs länsvinnare av SKAPA Framtidens Innovatör.

ResLedaren är en utökad reseplanerare som ger användaren stöd redan när resan börjar i hemmet. Lösningen innehåller följande fördelar:

 • Minnesstöd kring vad man ska komma ihåg att ta med på resan. Påminnelser om när man behöver gå hemifrån för att hinna.
 • Överblicksvy om var man befinner sig under resan.
 • Påminnelse om att gå av vid rätt station.
 • Karta från slutstationen från slutstationen till slutadress.

Kollektivtrafiken har ett regeringsuppdrag gällande anpassning för personer med funktionsnedsättning. För personer med kognitiv funktionsnedsättning saknas ännu anpassningar. Kognitiv funktionsnedsättning finns hos ca 10 procent av befolkningen. Från och med den 1 januari 2015 kan den enskilde begära diskrimineringsersättning om anpassningar ej är gjorda. Med ResLedaren löses detta problem!

SKAPA Utvecklingspris
SKAPA Utvecklingspris är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet är att ge stöd åt innovatörer så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på marknaden. Förutom det nationella priset på 550 000 kronor som kan fördelas på maximalt tre pristagare får de 24 länsvinnarna vardera 10 000 kronor från Agne Johanssons minnesfond och 15 000 kronor från Almi Företagspartner.

SKAPA Framtidens Innovatör
Var fjärde nyregistrerat företag har startats av en ung person, under 30 år. För att uppmuntra ännu fler unga att våga tro på sina idéer och bidra till Sveriges utveckling lanserades 2011 utmärkelsen SKAPA Framtidens Innovatör. De nationella priserna är på 75 000, 50 000 och 25 000 kronor. Länsvinnarna får 15 000 kronor från Almi Företagspartner.

Om Stiftelsen SKAPA
SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Patent- och registereringsverket, och Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond.

För mer information, kontakta:

Allen Ali Mohammadi, a.mmdi14@gmail.com

Max Mohammadhassan Mohammadi, mohmoh@kth.se

Adrian Morales, adrcab66@kth.se

Therese Gedda, Grundare och VD, therese@30minMBA.com, 0702-78 88 87

Hampus Sethfors, info@resledaren.se , 073 718 33 49

Anneli Viklund, Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, 08-458 14 29

Malin Mohr, Informationsansvarig Svenska Uppfinnareföreningen, 073-635 93 50

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.