2015-03-25 07:30Pressmeddelande

Automatisk polering av verktyg kapar stora kostnader

null

Vid komponenttillverkning ställs höga krav på noggrannhet. Det förutsätter att tillverkningsverktygen, den viktigaste länken i kedjan, är perfekta. Här är ytkvalitén en avgörande faktor. Qisab har utvecklat en metod som automatiskt kan mäta ytkvalitén och styra tillverkningsprocessen vilket ger stora besparingar. Almi Invest har investerat i företaget.

Under tillverkningsprocessen av verktyg står poleringsmomentet idag för ca 15 % av tillverkningskostnaden. Ytan poleras vanligtvis manuellt vilket är både kostsamt och tidsödande.Mätningar av ytkvalitén sker också via en manuell översyn eller i ett laboratorium där mätning sker på ett litet områden som anses vara representativt för hela ytan.

– Det här ger inte en objektiv mätning och kan heller inte dokumenteras på ett tillförlitligt sätt. Vår metod möjliggör en kontinuerlig mätning av ytkvalitén och den informationen är nödvändig som en direkt in-line återkoppling i automatiserade tillverkningsprocesser. Vår metod ger också en snabb, objektiv och dokumenterad kvalitetssäkring över stora ytor, säger professor Lars Bååth, vd för Qisab.

Tillsammans med sin forskarkollega professor, Bengt-Göran Rosén, driver han företaget Qisab, en spin off från Högskolan i Halmstad. Deras forskning har resulterat i en produkt vars funktion baseras på mätningar av koherent och inkoherent spridning av laserljus. Produkten har nyligen lanserats och är framtagen inom ett EU-projekt ”PoliMatic”, i samarbete med Faunhofer Instituten för Produktions- och Laserteknik i Tyskland. Exempel på några applikationsområden är formverktyg för plast och karossplåt till bilar, turbinblad inom flyg-, fordons- och vattenkraftsindustrin, valsar inom stål- och pappersindustrin, implantattillverkning (med-tech) samt tillverkning av kul- och rullager.

Marknad värd 600 miljarder

Totalt beräknas marknaden för verktygsmaskiner omsätta 600 miljarder kr per år. Kina står för 200 miljarder kr och den tyska marknaden omsätter 40 miljarder kr och beräknas växa till 50 miljarder kr inom 2 år. (Källa: VDMA Amtliche Statistiken).

– Konkret innebär en automatisering av verktygstillverkningen att bearbetningstiden kan minskas med 90 % och poleringskostnaden med 75 %. Det här kommer få en stor inverkan på marknaderna av såväl verktyg som verktygsmaskiner, säger Robert Hellman, Investment Manager på Almi Invest.

För ytterligare information kontakta:

Maria Kessling, Kommunikationschef Almi Invest; maria.kessling@almi.se +46 76-880 88 10

Robert Hellman, Investment Manager Almi Invest; robert.hellman@almi.se +46 70-263 80 66

Lars Bååth, vd Qisab; lars.baath@qisab.com +46 70-565 73 05

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtbolag. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker i tidiga faser. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av ca 400 tillväxtbolag i olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.