2006-04-19 13:32Pressmeddelande

Avmattning i bankernas utlåning

Den uppåtgående trenden från 2005 med ökat utlåning till företag verkar ha brutits. Färre bankkontor uppger att utlåningsvolymerna ökat under första kvartalet 2006. Det visar en undersökning som genomförts av ALMI Företagspartner.

Sex av tio bankkontor uppger att utlåningen ökat. Det visar att investeringsviljan är god i svenskt näringsliv. Samtidigt visar undersökningen på ett trendbrott då det är färre kontor jämfört med tidigare som anger en ökning. Under 2005 ökade utlåningen stadigt men för första kvartalet i år bryts den positiva trenden.
Tilltron på framtiden minskar däremot inte. 8 av 10 bankkontor tror på en ökande utlåning under kvartal 2. Det visar på en mer positiv inställning nu än under 2005. Samma positiva förväntan finns även om utlåningen på längre sikt.

Stora förväntningar finns på småföretagen. 56 procent uppger att de kommer att stå för den största ökningen. Storföretagen verkar ha investerat färdigt. Endast 2 procent av bankkontoren tror att de kommer att öka sina lånevolymer. Störst lånebehov finns det bland tillverkande företag. Förväntningar finns också på att företagsförvärven kommer att öka. En allt större andel av lånen kommer att användas till detta, spår bankerna.

ALMIs utlåning till företag ökade under första kvartalet med 16 procent.

Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av ALMI Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 22-31 mars 2006.

Läs ALMIs låneindikator, april 2006
http://www.almi.se/ArticlePages/200604/19/20060419122125_-Alla_anvandare-_Moderbolag026/laneindikator_Q1_2006.pdf

För ytterligare information kontakta:
Lars Mårdbrant, informationsdirektör
ALMI Företagspartner, tel 070-314 34 34.Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.