2016-01-07 09:19Pressmeddelande

Bankchefer tror på stark konjunktur

En majoritet av bankkontorscheferna tror på en starkare konjunkturutveckling under 2016. Den nedåtgående trenden som varit rådande sedan våren 2015 har därmed brutits. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi Företagspartner.

Inledningen på det nya året blir lite avvaktande, sedan tar konjunkturen fart ordentligt, i alla fall om bankcheferna får rätt. Under årets första kvartal förväntar sig 33 procent att konjunkturen stärks. På ett års sikt tror så mycket som 60 procent på en fortsatt förstärkning av konjunkturen.

Bankcheferna är betydligt mer optimistiska inför 2016 jämfört med motsvarande undersökning inför 2015.

Utlåningen ökar

Mer än hälften av bankkontoren uppger att utlåningen till företag förväntas öka under årets första kvartal. På ett års sikt är ännu större andel positiva, då 77 procent tror på en ökad utlåning.

Lån för tillväxt

En allt större del av bankernas utlåning går till fastighetsrelaterade krediter. 69 procent av bankkontoren uppger att fastigheter är det vanligaste användningsområdet för nya lån. Ungefär lika vanliga användningsområden är att lånen används som rörelsekapital och för investeringar i maskiner och inventarier. Ytterligare ett vanligt användningsområde är förvärv, som 48 procent av bankkontoren anger att lånen används till.

-Företagens lånebehov är tillväxtorienterat. En expansion kan förutsätta både utökade lokaler och investeringar i maskiner och inventarier. Även inom Almi ser vi tydligt en ökad efterfrågan på tillväxtorienterade krediter, det gäller särskilt det nya Tillväxtlånet som introducerades i början av 2015. Tillväxtlånet har gjort det möjligt för hundratals innovativa tillväxtföretag att fortsätta sin expansion, säger Lars Mårdbrant.

Bankerna minskar utlåningsmarginalen

Trenden med minskande utlåningsmarginaler håller i sig. Ett av fem bankkontor uppger att marginalerna minskar.

Oförändrade kreditvillkor

Företagens möjligheter att få lån har inte förändrats. En klar majoritet av bankkontoren uppger att möjligheterna för företag att få lån är oförändrad, både för nya och för befintliga företag.

-Behovet av Almis lån är viktigt när konjunkturen stärks. För många är Almis kompletterande lån avgörande för att företaget ska kunna investera och möta en ökad efterfrågan. Särskilt för företag med nya innovativa idéer som vill växa, både i Sverige och internationellt, säger Lars Mårdbrant.

Bankkontoren lånar ut till små och medelstora företag

Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

Om undersökningen

Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 30 november – 14 december 2015.

Läs Almis Låneindikator, december 2015, här »

www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.