2020-10-19 09:27Pressmeddelande

Bankchefer tror på stark konjunktur

Anna Benderius, VD Almi JönköpingAnna Benderius, VD Almi Jönköping

En majoritet bland bankkontorschefer runt om i landet tror på en stark konjunkturutveckling under det kommande året. Man är också mycket optimistisk om den kommande företagsutlåningen. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.

- I Jönköpings län ser vi nu att många av låneförfrågningarna avser nyinvesteringar vilket är glädjande. Det ser vi som och ett tecken på framtidstro, säger Anna Bendrius, vd på Almi Jönköping.


Avslutningen på 2020 blir positiv, i alla fall om bankcheferna får rätt. Drygt var tredje intervjuad tror att konjunkturen förstärks fram till årsskiftet. På ett års sikt är det ännu fler som är positiva till konjunkturutvecklingen. Två av tre bankkontorschefer tror på en positiv konjunkturutveckling under det kommande året.

- Vi upplever samma sak här i Jönköpings län, men det är en spretig bild i regionen. Vissa branscher går det bra för, medan andra drabbats hårt av pandemin. Under det kommande året tror vi på en mer stabil utveckling, säger Anna Benderius som är vd på Almi Jönköping.


Bankernas utlåning ökar
I jämförelse med vårens undersökningar är det nu fler banker som uppger att utlåningen ökar. Drygt 50 procent bedömer att utlåningen kommer att öka under fjärde kvartalet i år och sett på ett års sikt är man mycket positiv. Åtta av tio bankkontorschefer tror att utlåningen ökar under det kommande året. Att bankernas utlåning ökat visar att företagen är optimistiska inför den framtida utvecklingen och vågar satsa.


Almis utlåning ökar
Även Almis egen utlåning har ökat kraftigt jämfört med föregående år. Bakom ökningen ligger till stor del det nya Brygglånet som lanserades i mars. Redan innan sommaren hade vi lånat ut mer än vad vi vanligtvis gör under ett helt år.

Företagens ökade lånebehov avser främst rörelsekapital och investeringar i maskiner och inventarier. I Jönköpings län är handel, tillverkning samt hotell- och restaurangverksamhet de branscher där vi främst sett ett ökat lånebehov.

- Den senaste tiden kan vi konstatera att många av låneförfrågningarna avser nyinvesteringar, vilket är glädjande och ett tecken på framtidstro. Vi förväntar oss att Almis utlåning kommer att ligga på en fortsatt hög nivå även under årets sista kvartal, säger Thomas Eklöf, kreditchef på Almi Jönköping.


Coronakrisens påverkan
Den bransch som påverkats mest av coronakrisen är detaljhandeln enligt bankkontorscheferna. Närmare två tredjedelar av de intervjuade förutspår att konkurserna kommer att öka under hösten.


Något svårare att få lån
Trots att bankernas utlåning ökar uppger samtidigt ett av tre bankkontor att det blivit något svårare att få lån jämfört med tidigare. Men det är en förbättring jämfört med förra kvartalets mätning då 43 procent uppgav att det blivit svårare.


Vd i Almis regionala bolag tror på en starkare konjunktur
En liknande bedömning som bankkontorscheferna gör vd:ar i Almis regionala bolag. En klar majoritet tror på en positiv konjunkturutveckling framåt. Samtidigt ser man att omsättningen har försvagats i många företag regionalt och att antalet anställda minskat under det föregående kvartalet.

- Det är många företag som har vänt sig till Almi under den här perioden. Både för rådgivning och finansiering. Nu arbetar vi intensivt med en hållbar omställning - för många företag är det fråga om att anpassa verksamheten till nya förutsättningar, säger Anna Benderius.

 

Om undersökningen
Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer och Almis vd i de regionala bolagen inom Företagspartner över hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Storföretagens krediter hanteras ofta av bankerna centralt. Almis utlåning går till små och medelstora företag över hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 4-18 september 2020. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

Läs Almis Låneindikator, september 2020, här » www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

 


Om Almi

Om Almi Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.