2008-07-07 09:53Pressmeddelande

Bankerna mer försiktiga

Bankerna fortsätter att strama åt kreditgivningen. Fler uppger att kreditvillkoren skärpts under andra kvartalet i år. Det är också fler som uppger att utlåningen till företag minskat. Nivån är den lägsta på flera år. Det visar en undersökning bland 150 bankkontorschefer från Almi Företagspartner. Man är också pessimistisk om konjunkturutvecklingen. På ett års sikt tror nio av tio att den kommer att försvagas.


Rekordmånga uppger att utlåningen minskat, 18 procent uppger att utlåningen till företag minskade under kvartal två. Fortfarande är det dock fler som uppger att utlåningen ökat, 37 procent, men det är en kraftig minskning jämfört med tidigare undersökningar. Förväntningarna på den framtida utlåningen har förändrats dramatiskt. För första gången sedan undersökningen började genomföras 2004 är det fler bankkontor som tror att utlåningen kommer att minska istället för att öka - 32 procent tror på minskande volymer och 28 procent tror på ökande volymer.

Konjunkturen försvagas
Bankkontoren har låga förväntningar om konjunkturutvecklingen. På ett års sikt tror nio av tio att den kommer att försvagas.

Räntan går upp
I början på året trodde en majoritet på oförändrade räntor. Nu har man svängt i frågan och nio av tio tror på stigande räntor under kvartal tre. På ett års sikt är man lite mer optimistisk och en av fyra tror att räntorna återigen börjar minska.

Skärpta kreditvillkor
Under andra kvartalet i år har kreditvillkoren skärpts, en av fyra uppger en åtstramning jämfört med första kvartalet i år.

- Undersökningen bekräftar att bankerna blivit mer försiktiga i sin utlåning samtidigt som fler tror på minskade utlåningsvolymer. Men det behöver inte betyda att företagens kapitalbehov eller investeringsvilja minskat. I Almis verksamhet har utlåningsvolymerna ökat något och vi har en fortsatt stor efterfrågan, säger Lars Mårdbrant kommunikationsdirektör på Almi Företagspartner.

Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 12 juni -18 juni 2008.

Läs Almis Låneindikator, juli 2008 på www.almi.se

Stockholm den 7 juli 2008
För ytterligare information kontakta:
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.

Almi Företagspartner
Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi, som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 19 regionala bolag.
ALMI Företagspartner AB
ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.