2011-01-07 09:59Pressmeddelande

Bankerna optimistiska inför 2011

Bankkontoren tror att utlåningen till företag kommer att öka under 2011. Åtta av tio bankkontor räknar med en ökad utlåning under det kommande året. Men än har det inte riktigt tagit fart, under det sista kvartalet 2010 uppgav hälften av bankkontoren att utlåningen var oförändrad. Det visar en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi Företagspartner.

Bankernas positiva inställning till den framtida utlåningen håller i sig. Åtta av tio bankkontor tror att utlåningen till företag kommer att öka de kommande fyra kvartalen. I samma undersökning uppger fyra av tio kontor att utlåningen ökade under fjärde kvartalet förra året. Men samtidigt uppger hälften av bankkontoren de faktiska utlåningsvolymerna är oförändrade jämfört med tidigare kvartal.

– Förväntningarna om att företagen ska börja investera ökar i takt med alla positiva konjunktursignaler. Men det finns fortfarande en viss osäkerhet hos företagen att våga ta investeringsbeslut, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör på Almi Företagspartner AB.

Bankernas villkor har inte lättat
Företagens lånevillkor lättar inte trots den positiva konjunkturutvecklingen. Nia av tio kontor uppger att villkoren är oförändrade. Ett av tio bankkontor uppger att villkoren skärpts jämfört med föregående kvartal.

Räntemarginalen mot företag ökar
Under det fjärde kvartalet 2010 uppgav fyra av tio bankkontor att räntemarginalen ökade. Antalet kontor som uppger att räntemarginalen ökat har successivt blivit fler under årets gång. Vid ingången av 2010 uppgav 15 procent att räntemarginalen ökade, vid årets slut uppgav42 procent en ökad räntemarginal.

Positivt om konjunkturutvecklingen

Bankkontoren är positiva beträffande den långsiktiga konjunkturutvecklingen. Sju av tio tror att konjunkturen stärks under 2010. Det är dock något färre jämfört med föregående mätning då åtta av tio trodde på en stärkt konjunktur.

Företagen behöver rörelsekapital
Av de bankkontor som uppger att utlåningen ökar uppger 77 procent att företagens lånebehov avser ”rörelsekapital”. Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Åtta av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

Om undersökningen
Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 9 -15 december 2010.

Läs Almis Låneindikator, december 2010 på www.almi.se

För ytterligare information kontakta:
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.

Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med rådgivning. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi, som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 17 regionala dotterbolag.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.