2010-10-15 08:29Pressmeddelande

Bankerna optimistiska om företagsutlåningen

Bankkontoren har högt ställda förväntningar på den framtida utlåningen. Nio av tio bankkontor räknar med att utlåningen till företag kommer att öka under det kommande året. Det visar en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi Företagspartner.

En nyligen genomförd undersökning bland bankkontoren visar på stor optimism om den framtida företagsutlåningen. Nio av tio bankkontor tror att utlåningen till företag kommer att öka under det kommande året. I samma undersökning uppger fyra av tio kontor att utlåningen ökade under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet. Det är något fler jämfört med undersökningen som genomfördes vid halvårsskiftet. Men samtidigt uppger fortfarande hälften av bankkontoren de faktiska utlåningsvolymerna är oförändrade jämfört med tidigare kvartal.

– Vi ser fortfarande en viss osäkerhet hos företagen att våga ta investeringsbeslut. Trots många positiva konjunktursignaler finns en avvaktande inställning, säger Anna Hallberg, vice vd på Almi Företagspartner AB.

Bankernas villkor har inte lättat
Trots en positiv konjunkturutveckling verkar företagens lånevillkor inte lätta.. Ett av tio bankkontor uppger att villkoren skärpts jämfört med föregående kvartal och 87 procent av bankkontoren uppger att lånevillkoren fortfarande ligger oförändrade under tredje kvartalet i förhållande till årets andra kvartal.

Fler uppger att räntemarginalen mot företag ökar
För det tredje kvartalet 2010 uppger vart fjärde bankkontor att räntemarginalen ökar. Det är något fler jämfört med föregående kvartal. En majoritet uppger dock fortfarande att räntemarginalen är oförändrad.

Positivt om konjunkturutvecklingen
Bankkontoren är positiva beträffande den långsiktiga konjunkturutvecklingen. Sju av tio tror att konjunkturen stärks det kommande kvartalet. På ett års sikt tror åtta av tio att konjunkturen kommer att förbättras.

Oförändrad utlåning
Av de bankkontor som uppger att utlåningen ökar uppger 75 procent att företagens lånebehov avser ”maskiner och inventarier”, 73 procent uppger ”rörelsekapital”.
Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Åtta av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

– Sammanfattningsvis kan man säga att bankerna är mycket optimistiska om företagens framtida investeringsvilja och vi får liknande signaler i vår egen organisation. Men vi har ännu inte sett att det faktiskt har tagit fart. Det ska bli intressant att följa den fortsatta utvecklingen, säger Anna Hallberg, vice vd på Almi Företagspartner AB.

Om undersökningen
Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 14 -22 september 2010.

Läs Almis Låneindikator, september 2010 på www.almi.se

För ytterligare information kontakta:
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.

Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med rådgivning. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi, som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 17 regionala dotterbolag.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.