2008-10-09 11:04Pressmeddelande

Bankerna stramar åt

Bankerna har blivit mer försiktiga och stramar åt kreditgivningen. Var tredje bankkontor uppger att kreditvillkoren har skärpts efter sommaren. Rådande läge på finansmarknaderna gör att bankerna är återhållsamma och många tror att utlåningen till företag kommer att minska under resterande del av året.
Det visar en undersökning bland 150 bankkontorschefer från Almi Företagspartner.


Bankernas utlåning till företag under tredje kvartalet var i det närmaste oförändrad. Däremot visar undersökningen en mer pessimistisk inställning inför det fjärde kvartalet. Då tror närmare 40 procent av bankkontoren att utlåningsvolymerna kommer att minska. Även i ett längre perspektiv, på ett års sikt, tror 40 procent att utlåningsvolymerna kommer att minska. Det är en stor skillnad jämfört med tidigare mätningar då bankkontoren varit betydligt mer optimistiska om den egna utlåningen.

Konjunkturen försvagas
Bankkontoren har mycket låga förväntningar om konjunkturutvecklingen. På ett års sikt tror 85 procent på en svagare konjunktur. Var tredje kontor gör dessutom den bedömningen att konjunkturen kommer att försvagas betydligt

Osäkert om räntan
Tidigare undersökningen under året har indikerat en tydligen ränteuppgång. Men nu har bankkontoren svängt, drygt 40 procent tror på oförändrade räntor och 35 procent tror att räntan minskar.

Skärpta kreditvillkor
Under tredje kvartalet i år har kreditvillkoren skärpts ytterligare, 30 procent av kontoren uppger en åtstramning jämfört med andra kvartalet i år.

Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 22 september -1 oktober 2008.

Läs Almis Låneindikator, oktober 2008 på www.almi.se

För ytterligare information kontakta:
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.
ALMI Företagspartner AB
ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt
Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.