2007-01-17 11:39Pressmeddelande

Bankerna tror på högre ränta

Bankerna tror att räntorna går upp. Det visar en undersökning bland 150 bankkontorschefer. Samtliga tillfrågade tror på högre räntor under 2007 och fyra av tio tror att räntorna kommer att öka betydligt.

Rekordutlåning sista kvartalet
Bankernas utlåning till företag fortsatte att öka under sista kvartalet 2006. Sju av tio bankkontor uppger att utlåningen ökade. Förra årets trend med ökande utlåning höll därmed i sig och nådde en ny rekordnivå sista kvartalet. Man är också optimistisk inför det kommande året, åtta av tio tror att utlåningen kommer att fortsätta öka under 2007.

Ny regering ger ökad utlåning
Den nya regeringen har en positiv påverkar på företagens lånebehov. En
majoritet tror att företagens lånebehov kommer att öka som en följd av den nya regeringens åtgärder. Bara en procent av de tillfrågade tror att företagens lånebehov
minskar.

Investeringarna tar fart
Rekordmånga uppger nyinvesteringar som orsak. Sju av tio bankkontor uppger att lånebehovet ökar till följd av företagens nyinvesteringar. Förväntningarna är högst på tillverkning och verkstad, hälften av bankkontoren tror att dessa företag kommer att ha störst lånebehov. Samtidigt är bankkontorens kreditvillkor i stort sett oförändrade, nio av
tio uppger att dessa inte ändrats jämfört med tidigare.

Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av ALMI Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 13-21 december 2007.

Läs ALMIs låneindikator, januari 2007 på www.almi.se

För ytterligare information kontakta:
Lars Mårdbrant, informationsdirektör ALMI Företagspartner, tel 070-314 34 34.

Almi Företagspartner AB
Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi, som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 21 regionala dotterbolag.


ALMI Företagspartner AB
ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.