2006-11-10 11:31Pressmeddelande

Bankerna tror på ökad företagsutlåning

Bankernas utlåning till företag fortsatte att öka under årets tredje kvartal. Man har också höga förväntningar inför det kommande året, en majoritet av bankkontoren tror på en fortsatt ökad utlåning. Det visar en undersökning bland 150 bankkontorschefer.

Investeringsviljan är fortsatt god i svenskt näringsliv, 64 procent av bankkontoren uppger att utlåningen ökade under tredje kvartalet. På ett års sikt är förväntningarna högre, åtta av tio bankkontor svarar att utlåningen kommer att öka ytterligare.

Ny regering ger ökad utlåning
Företagens lånebehov kommer att öka som en följd av den nya regeringen, det tror över hälften av bankkontoren. Att lånebehovet inte påverkas tror 46 procent och endast 1 procent tror att företagens lånebehov minskar som en följd av den nya regeringen.

Företagsförvärv ökar
Under 2006 har företagsförvärven ökat, 9 procent fler uppger förvärv som syfte med lånet. Det vanligaste syftet med lånet, över hälften, är fortfarande nyinvesteringar i företaget. Förväntningarna på småföretag är rekord höga, 7 av 10 tror att det är dessa företag som kommer at stå för den största delen av ökade utlåningsvolymer.

Majoritet tror på höjda räntor
Nästan samtliga bankkontor tror på höjda räntor det kommande året. 77 procent bedömer att räntan kommer att öka något, medan 22 procent tror att ökningen blir betydlig. Endast en procent tror att räntan blir oförändrad.

Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys
AB på uppdrag av ALMI Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 2-9 oktober 2006.

Läs ALMIs låneindikator, oktober 2006 på www.almi.se

För ytterligare information kontakta:
Lars Mårdbrant, informationsdirektör ALMI Företagspartner, tel 070-314 34 34.


ALMI Företagspartner AB
ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.