2009-01-13 09:08Pressmeddelande

Bankernas utlåning minskar

Den svaga konjunkturen får bankernas utlåning att vika nedåt. Fyra av tio bankkontor uppger att utlåningen minskade under förra årets sista kvartal. Fler än normalt är också pessimistiska om utlåningen inför 2009. Över hälften tror på en fortsatt minskning under det kommande året. Det visar en undersökning bland 150 bankkontorschefer från Almi Företagspartner.

Skärpta kreditvillkor
Undersökningen visar också att bankerna har blivit mer försiktiga och stramar åt kreditvillkoren. Under fjärde kvartalet skärptes kreditvillkoren ytterligare, fyra av tio bankkontor uppger en åtstramning jämfört med tredje kvartalet förra året.

Konjunkturen försvagas
Bankkontoren är mycket pessimistiska beträffande den fortsatta konjunkturutvecklingen. På ett års sikt tror åtta av tio på en svagare konjunktur. Närmare vartannat kontor gör dessutom bedömningen att konjunkturen kommer att försvagas betydligt

Räntan fortsätter att gå ned
En klar majoritet av bankkontoren tror att räntan kommer att gå ned ytterligare. Under det kommande året förutspår nästan inget av kontoren en ränteuppgång.

- Den vikande utlåningen kan förklaras både med att företagen är mindre benägna att göra nya satsningar och att bankerna blivit mer försiktiga. Som en följd av bankernas ökade försiktighet har efterfrågan på krediter från Almi ökat kraftigt, säger Lars Mårdbrant kommunikationsdirektör på Almi Företagspartner.

Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8 december -15 december 2008.

Läs Almis Låneindikator, januari 2009 på www.almi.se

Stockholm den 13 januari 2009
För ytterligare information kontakta:
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.

ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. ALMI, som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 19 regionala bolag.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.