2011-04-19 08:29Pressmeddelande

Bankernas utlåning ökar

I en färsk undersökning uppger närmare hälften av bankkontoren att utlåningen till företag ökade under årets första kvartal. Andelen bankkontor som uppger ökad utlåning är den högsta sedan sommaren 2008. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi Företagspartner.

Bankernas är också fortsatt positiva till den framtida utlåningen. Sju av tio tror att utlåningen fortsätter att öka under det kommande kvartalet. På längre sikt är bankerna ännu mer positiva. åtta av tio bankkontor räknar med att utlåningen till företag kommer att öka de kommande fyra kvartalen.

– Undersökningen visar en fortsatt positiv inställning. En viss avmattning i den positiva attityden kan dock utläsas jämfört med föregående kvartal. Det kan tyda på att vi är på toppen eller börjar närma oss toppen av denna högkonjunktur, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör på Almi Företagspartner AB.

Bankernas villkor har inte lättat

Företagens lånevillkor lättar inte trots den positiva konjunkturutvecklingen. En övervägande majoritet, 95 procent, uppger att villkoren är oförändrade. 5 procent uppger att villkoren skärpts jämfört med föregående kvartal.

Räntemarginalen mot företag ökar

Fyra av tio bankkontor uppger att räntemarginalen ökade under det första kvartalet 2011. Endast ett av tio bankkontor uppger att utlåningsmarginalen minskar.

Positivt om konjunkturutvecklingen

Bankkontoren är positiva beträffande den långsiktiga konjunkturutvecklingen. Fem av tio kontor tror att konjunkturen stärks ytterligare under det andra kvartalet i år. Det är dock något färre jämfört med föregående mätning. På längre sikt är bankkontoren mer positiva, sju av tio tror på en stärkt konjunktur ett års sikt.

Företagen behöver rörelsekapital

Av de bankkontor som uppger att utlåningen ökar uppger 79 procent att företagens lånebehov avser  ”rörelsekapital”. Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Åtta av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

Om undersökningen

Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 21 - 30 mars 2011.

För ytterligare information kontakta:

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34

Om Almi

Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med rådgivning. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi, som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 17 regionala dotterbolag.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.