2005-01-11 17:00Pressmeddelande

Bankernas utlåning ökar – främst till småföretag

Bankernas utlåning till företagen ökade under det fjärde kvartalet i år, jämfört med föregående kvartal. Mer än varannan bankkontorschef bedömer dessutom att utlåningen till företag kommer att öka ytterligare under första kvartalet 2005, främst till småföretag. Det framgår av ALMIs låneindikator, som är baserad på intervjuer med 150 bankkontorschefer.

Bankernas utlåning till företag fortsatte att öka under det fjärde kvartalet 2004. 55 procent av de tillfrågade bankkontorscheferna uppger att utlåningen ökat, varav åtta procent anser att utlåningen ökat betydligt. Bara tre procent anger att utlåningen har minskat under perioden.

Sex av tio tillfrågade bankkontor tror att utlåningen kommer att öka under första kvartalet 2005. Förväntningarna har dock dämpats något jämfört med föregående undersökning. Mer än varannan bankkontorschef tror att utlåningen kommer att öka mest till småföretag. För små och medelstora företag sammantaget tror 90 procent på en ökad utlåning.

– Undersökningen visar att det är tidigare uppskjutna investeringar som nu förverkligas och att tillverkningsindustrin står för en stor del av investeringarna. Det är glädjande att det framför allt är de små och medelstora företagen som står för den ökade investeringsviljan, säger Göran Lundwall, vd ALMI Företagspartner.

Merparten av de tillfrågade bankkontoren tror att utlåningen kommer att öka, på såväl kort som lång sikt. Generellt sett är dock bankkontorscheferna något mindre positiva inför den framtida utlåningen jämfört med den prognos som gjordes för tre månader sedan.

En övervägande majoritet av bankkontorscheferna, hela 79 procent, tror att utlåningen till företag kommer att öka under 2005. 18 procent av bankkontoren uppger att utlåningen kommer att vara oförändrad, medan tre procent tror att utlåningen till företag kommer att minska under 2005. Almis låneindikator visar också att det största lånebehovet finns inom tillverkningsindustri och verkstad.

Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 6-13 december 2004.

Läs ALMIs låneindikator, januari 2005 på www.almi.se

För ytterligare information kontakta:
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör ALMI Företagspartner, tel 08-709 89 01 eller 070-314 34 34

ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling och rådgivning. Målet är att fler bärkraftiga innovationer når marknaden, att fler livskraftiga företag startas och att företagens konkurrenskraft, effektivitet och tillväxt ökar. ALMI, som ägs av stat och landsting, består av moderbolaget och 21 regionala bolag.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.