2015-10-19 09:25Pressmeddelande

Bankernas utlåning till fastigheter ökar

En allt större del av bankernas utlåning går till fastighetsrelaterade krediter. Två av tre bankkontor anger att fastigheter nu är det vanligaste användningsområdet för nya lån. Det framgår av en färsk undersökning som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner.

Ökning är markant jämfört med föregående undersökning. I den färska undersökningen anger 63 procent av bankerna att nyutlåningen går till rörelsefastigheter.

- Det är uppenbarligen en stor efterfrågan på fastighetsrelaterade krediter just nu. Dels handlar det om att många nya och mindre fastighetsinvesterare söker avkastning i det låga ränteläget, dels uppger bankerna att många propåer kommer från mindre byggbolag för uppförande av nya bostäder. Även inom Almi ser vi en ökad efterfrågan på lån till rörelsefastigheter, t ex nya industrilokaler som är en förutsättning för att små och medelstora företag ska kunna expandera, säger Anna Hallberg, vice vd Almi Företagspartner.

Bankerna förutspår att utlåningen till företag ökar
Den faktiska utlåningen under kvartal 3 var i det närmast oförändrad jämfört med föregående kvartal, 48 procent angav oförändrade volymer jämfört med 46 procent föregående kvartal.
Hälften av bankkontoren uppger att utlåningen till företag förväntas öka under årets sista kvartal. På ett års sikt är en ännu större andel positiva, då 70 procent tror på en ökad utlåning.

- Inom Almi ser vi tydligt en ökad efterfrågan på våra krediter. En förklaring till vår ökade utlåning är att Almi kan erbjuda nya låneprodukter som är speciellt anpassade till innovativa tillväxtföretag med hög potential - och med hög risk. Dessa krediter, som kompletterar bankfinansiering på ett optimalt vis, går framförallt till innovativa små tillväxtföretag, vilket är glädjande säger Anna Hallberg.

Ökad utlåning till hushållen
Närmare 70 procent av bankkontoren uppger att utlåningen till hushåll ökade under årets tredje kvartal. Närmare 60 procent förväntar sig en fortsatt ökad utlåning under årets sista kvartal och på ett års sikt.

Osäker konjunkturutveckling
Andelen som tror på en starkare konjunktur på ett års sikt minskar från 54 till 47 procent.

Bankernas kreditvillkor
Företagens möjligheter att få lån har inte förändrats under tredje kvartalet. En klar majoritet av bankkontoren uppger att möjligheterna för företag att få lån är oförändrad, både för nya och för befintliga företag.

Bankkontoren lånar ut till små och medelstora företag
Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

Om undersökningarna
Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 7 - 21 september 2015.

Läs Almis Låneindikator, oktober 2015 »

http://www.almi.se/Images/Huvudkontoret/Om%20Almi/Unders%C3%B6kningar/L%C3%A5neindikatorn%202015%20Q3.pdf

För ytterligare information kontakta:
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, Tel 070-314 34 34.

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.