2005-06-30 13:48Pressmeddelande

Bankernas utlåning till företag fortsätter att öka

Bankernas utlåning till företag fortsatte att öka under årets andra kvartal. Närmare två tredjedelar av bankkontoren uppger att utlåningen ökade jämfört med föregående kvartal och endast 7 procent uppger att utlåningen minskat. Närmare två tredjedelar av bankkontoren bedömer dessutom att utlåningen till företag kommer att öka ytterligare under årets tredje kvartal. Det framgår av ALMIs låneindikator, som är baserad på intervjuer med 150 bankkontorschefer.
- Den positiva utvecklingen i bankernas utlåning till företag håller i sig. Förväntningarna på längre sikt är dock något mindre positiva vilket antyder en konjunkturavmattning, säger ALMIs koncernchef Göran Lundwall i en kommentar.

Förväntningarna på ett års sikt är höga men har dämpats något de två senaste kvartalen. 70 procent av bankkontoren tror att utlåningen kommer att öka jämfört med 77 procent i föregående kvartals undersökning. Förväntningarna på småföretagen har minskat på bekostnad av de medelstora företagen vars andel i junimätningen ökar från 39 procent till 45 procent.

Förväntningarna på fastighetsbranschen fortsätter att öka. Här förväntar man sig den största utlåningen tillsammans med tillverkningsföretag. Även förväntningarna på företag inom handel har ökat kraftigt.

Nya förmånsrättsregler minskar utlåningen
De nya förmånsrättsreglerna har medfört att utlåningen minskat, det anser 26 procent av bankkontorscheferna. Samtidigt anser 71 procent att de nya förmånsrättsreglerna inte påverkat vare sig positivt eller negativt.

- Hur de nya förmånsrättsreglerna skulle påverka bankernas utlåning har diskuterats fram och tillbaka. Enligt bankerna själva ser vi nu att de haft en viss negativ påverkan och begränsat tillgången på kapital för många företag. På ALMI märker vi detta framför allt genom en ökad efterfrågan från nyföretagare under första halvåret, säger Göran Lundwall, koncernchef i ALMI Företagspartner.

Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 13-20 juni 2005.

Läs ALMIs låneindikator, juli 2005
http://www.almi.se/ArticlePages/200506/30/20050630120258_-Alla_anvandare-_Moderbolag130/laneindikator_Q2_2005.pdf

För ytterligare information kontakta:
Lars Mårdbrant, informationsdirektör ALMI Företagspartner, tel 08-709 89 01 eller 070-314 34 34


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.