2004-10-07 13:42Pressmeddelande

Bankernas utlåning till företagen ökar

Bankernas utlåning till företagen ökade under det tredje kvartalet i år, jämfört med föregående kvartal. Sju av tio bankkontorschefer bedömer att utlåningen till företag kommer att öka ytterligare under fjärde kvartalet. Det framgår av Almis låneindikator, som är baserad på intervjuer med 150 bankkontorschefer.

Bankernas utlåning till företag har ökat under det tredje kvartalet 2004, jämfört med föregående kvartal. Det uppger 56 procent av bankkontorscheferna som tillfrågades i Almis låneindikator, medan bara sex procent säger att utlåningen har minskat under perioden.

Sju av tio bankkontorschefer bedömer att bankernas utlåning till företag kommer att öka ytterligare under fjärde kvartalet i år, medan övriga tror på oförändrad utlåning under perioden.
Utlåningen ökar mest till små och medelstora företag, spår bankkontorscheferna. Almis låneindikator visar också att det största lånebehovet kommer att finnas inom tillverkningsindustrin följt av fastighets-, bygg- samt tjänste- och servicebranschen.
– Det är glädjande att undersökningen visar på en ökad investeringsvilja bland svenska företag, vilket i sin tur antyder en förbättrad konjunktur. Den ökade investeringsviljan hos små och medelstora företag visar att även dessa är på väg in i en konjunkturuppgång, säger Christer Lindberg, vd Almi Stockholm.

En övervägande majoritet av bankkontorscheferna, hela 88 procent, tror att utlåningen till företag kommer att öka under 2005 jämfört med innevarande år. Tio procent uppger att utlåningen kommer att vara oförändrad, medan bara en procent tror att utlåningen till företag kommer att minska under 2005.

– Intervjuerna med bankkontorscheferna ger oss en bra indikator på konjunkturläget. Vi kommer att genomföra undersökningen och presentera låneindikatorn kvartalsvis, säger Christer Lindberg.

Undersökningen, som nu har gjorts för första gången, genomfördes av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet under perioden 22-29 september 2004.

För ytterligare information kontakta:
Christer Lindberg vd Almi Stockholm, tel 08-458 14 19 eller 070-600 62 00
Lars Mårdbrant, marknadschef Almi Stockholm, tel 08-458 14 28 eller 070-314 34 34
Mer info på www.stockholm.almi.se

Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling och rådgivning. Målet är att fler bärkraftiga innovationer når marknaden, att fler livskraftiga företag startas och att företagens konkurrenskraft, effektivitet och tillväxt ökar.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.