2008-01-18 09:09Pressmeddelande

Bankkontoren är pessimistiska

Bankernas utlåning till företag minskade under sista kvartalet 2007. Samtidigt har de normalt höga förväntningarna på den framtida utlåningen dämpats betydligt. Det visar en undersökning från Almi Företagspartner bland 150 bankkontorschefer. Varannan bankchef tror inte längre att utlåningen ökar på kort sikt. På ett års sikt är däremot förväntningarna lite bättre, då tror två av tre att utlåningen ökar.

Det är rekordmånga som uppger att utlåningen minskat, 11 procent uppger att utlåningen till företag minskat. Inte sedan undersökningen började genomföras har så många uppgett en minskad utlåning.

Konjunkturen försvagas
Bankkontoren har låga förväntningar om konjunkturutvecklingen. Det närmaste kvartalet tror tre av fyra att den är oförändrad eller försvagas något. På ett års sikt är man ännu mer pessimistisk. Då tror nio av tio att konjunkturen är oförändrad eller försvagas något.

Osäkerhet om räntan
Undersökningen ger ingen tydlig signal om vart räntan är på väg. Från att tidigare säkert indikerat en uppgång visar den senaste undersökningen en splittrad bild. Men fortfarande är det en liten övervikt för de som tror på ränteuppgång.

- Vi ska inte förvänta oss en snabb vändning i konjunkturen enligt den här undersökningen. För att företagens investeringar återigen ska ta fart måste de få tydliga signaler om en starkare efterfrågan, säger Lars Mårdbrant kommunikationsdirektör på Almi Företagspartner.

Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av ALMI Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 11 -17 december 2007.

Läs ALMIs Låneindikator, december 2007 på www.almi.se

För ytterligare information kontakta:
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör ALMI Företagspartner, tel 070-314 34 34.

ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling och rådgivning. Målet är att fler bärkraftiga innovationer når marknaden, att fler livskraftiga företag startas och att företagens konkurrenskraft, effektivitet och tillväxt ökar. ALMI, som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 21 regionala bolag.


ALMI Företagspartner AB
ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.