2007-04-30 09:10Pressmeddelande

Beskedlig ränteuppgång

Bankerna tror att räntorna går upp - men inte mycket. Det visar en undersökning bland 150 bankkontorschefer. Samtliga tillfrågade tror på högre räntor under 2007. Men till skillnad från undersökningen i december, då närmare hälften trodde att räntan skulle öka betydligt, tror de flesta nu att räntan endast ökar något.

Bankernas utlåning till företag fortsatte att öka under första kvartalet 2007. Två av tre bankkontor uppger att utlåningen ökade. Förra årets trend med stadigt ökande utlåning fortsatte därmed under första kvartalet 2007. Optimismen för resterande del av året är stor och ökar. 3 av fyra gör bedömningen att utlåningen kommer att öka ytterligare.


Företagen nyinvesterar
Den enskilt viktigaste förklaringen till ökande lånevolymer är att företagen nyinvesterar. Och det är de mindre företagen med upp till 20 anställda som investerar mest. Över 50 procent av bankkontoren tror att utlåningen ökar mest till dessa företag. Tillverkning och fastigheter är de branscher som har störst lånebehov.
Den nya regeringen har en positiv påverkar på företagens lånebehov. Vart tredje bankkontor tror att företagens lånebehov kommer att öka som en följd av den nya regeringens åtgärder, ingen tror att det påverkas negativt..

Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av ALMI Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 4-13 april 2007.

Läs ALMIs Låneindikator, april 2007 på www.almi.se

För ytterligare information kontakta:
Lars Mårdbrant, informationsdirektör ALMI Företagspartner, tel 070-314 34 34.

Almi Företagspartner AB
Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi, som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 21 regionala dotterbolag.ALMI Företagspartner AB
ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.