2015-01-12 10:48Pressmeddelande

Bolag har stort förtroende för Almi Invest som investerare

I en ny studie anger 74 % av de svarande portföljbolagen att de har stort förtroende för Almi Invest. I jämförelse med privata investerare och riskkapitalfonder anger 45 % av bolagen att de har större förtroende för Almi Invest. Långsiktighet, kapitalstyrka och investeringsansvariges egenskaper är de tre främsta skälen till varför bolag väljer Almi Invest som ägare. Det är resultat som CMA Research slår fast i en ny studie som utvärderar Almi Invest som investerare.

Studien fokuserar på några huvudfrågor:

      
  1. Vilka faktorer styr valet av Almi Invest som investerare?
  2.  
  3. Vad styr uppfattningen om Almi Invest?
  4.  
  5. Hur står sig Almi Invest mot andra investerare?

Investering ger effekt
En majoritet, 72 %, av bolagen anger att deras tjänst/produkt snabbare kan nå kund/marknad tack vare investeringen. 67 % anger att investeringsprocessen är klar och tydlig och 66 % av bolagen anger att Almi Invests investering gör det lättare att attrahera ytterligare riskkapital. 63 % upplever att Almi Invests investering är helt avgörande för deras bolag.

– Resultatet av studien visar att vi har en betydande roll att spela för bolag som befinner sig i tidiga faser. Särskilt de bolag som står inför en marknadsintroduktion och har svårt att ensamt attrahera riskkapital eftersom de inte fullt ut bevisat sin affärsmodell och innebär en hög risk vid investering, säger Maria Kessling, Kommunkationschef på Almi Invest.

Almi Invest som ägare
73 % av bolagen anger att Almi Invest har ett professionellt arbetssätt, varav 70 % bedömde ser dem som en långsiktig och stabil partner. Till utvecklingsområdena hör bl. a att utveckla ytterligare nätverk.

Investeringsansvariges kompetens via styrelserepresentation uppskattas
Studien slår också fast att det övergripande omdömet om Almi Invest påverkas av om investeringsansvarig är aktiv i styrelsen eller inte. En sambandsanalys av resultatet visar att bolagen är mer nöjda med Almi Invest och ger högre betyg när investeringsansvarig också är med i styrelsen. Det bekräftas också i studien att Almi Invest styrelserepresentant/investeringsansvarig förstår förutsättningar för bolag som befinner sig i tidig fas. Bolagen upplever också att investeringsansvarig bidrar med professionellt styrelsearbete (anger 78 %). Ytterligare styrkor som lyfts fram är goda kompetenser i finanseringsfrågor (anger 77 %) samt bidrar med bra affärskompetens (anger 72 %). Till utvecklingsområdena hör bl. a annat att ytterligare förstärka branschkunskap.

– Som en branschneutral investerare med närmare 400 bolag i portföljen är detta ett gott kvitto på våra investeringsansvariges samlade kompetenser. Vi har både branschspecialister och generalister som ska kunna hantera en mängd olika typer av affärsidéer, där professionalitet i styrelsen, finansieringsfrågor och affärskompetens är viktiga beståndsdelar för ett aktivt ägarskap, säger Maria Kessling, Kommunikationschef Almi Invest.

Om studien
Studien genomfördes i november/december av CMA Research och anonymiserade enkäter skickades ut till 256 av Almi Invest portföljbolag. Svarsfrekvens 55 % (141 portföljbolag). Resultatet kommer att användas i Almi Invests utvecklingsarbete.

För ytterligare information kontakta:

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel +46 76-880 88 10 maria.kessling@almi.se

Om Almi Invest

Almi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av 350 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.