2017-10-03 14:04Pressmeddelande

​​Certifikatportal och hjärnträningsverktyg vann SKAPA-priset, salongägare blev Årets Nybyggare 2017 i Jämtlands län

null

Under tisdagen på länsresidenset utsågs vinnaren av SKAPA-priset, SKAPA Framtidens Innovatör och Årets Nybyggare i Jämtland 2017. SKAPA-priset gick till Gunnar Bergström som tagit fram en certifieringsportal för att underlätta för företag inom transport, bygg och anläggningsbranschen att tillhandahålla sina certifikat och intyg på ett smidigt och digitalt sätt.
Framtidens Innovatör gick till Magnus Brantheim som tagit fram ny hård- och mjukvara av en etablerad metod av hjärnträning så kallad neurofeedback. Metoden kan bl.a. förbättra psykisk ohälsa eller användas av idrottare som vill höja sin prestation med hjälp av hjärnträning. Årets Nybyggare gick till Roice Braine Oru med sin salong Fade Master Barbershop i Östersund.

Prisutdelare var Landshövding Jöran Hägglund i samverkan med Almi Företagspartner Mitts rådgivningschef, Martin Hellström.
Pristagarna för SKAPA är den eller de som gjort de mest förtjänstfulla insatserna när det gäller nyskapande och kreativitet som leder till funktionsförbättring, samhällsnytta och användarvänlighet för slutkund.

Almi har tillsammans med jury utsett vinnaren som ska representera Jämtland i Sveriges största uppfinnartävling SKAPA-priset, där utvecklingsstipendium på 500 000 kr kommer fördelas på maximalt tre nationella vinnare och delas ut i samband med mässan Eget Företag den 9 november i Stockholm.

Almi Mitt utser även Framtidens Innovatör vars syfte är att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer upp till 30 år så att de kan förverkliga sina idéer. Stipendiaten går även vidare som regional representant till den nationella finalen.

Vinnaren i Jämtland av SKAPAs utvecklingsstipendium 2017 och ett stipendium på 15 000 kr tilldelades; Gunnar Bergström – certifikatportalen med företaget Vericate AB.

MED MOTIVERINGEN: Vericate erbjuder utbildning inom teknik, transport, bygg och anläggning. I branschen såg Gunnar en utmaning i att företagen inte kan tillhandahålla de anställdas certifikat och intyg på ett smidigt sätt, vilket kan resultera i avbrott och stora viten. Med sin nya digitala lösning som kan användas ute på anläggningarna via exempelvis smartphones, tillgodoser Vericate det branschen länge efterfrågat.

I samband med den nationella finalen delas ytterligare stipendium ut på 10 000 kr till länsvinnarna av SKAPA Utvecklingsstipendium.

Vinnaren i Jämtland av Skapa Framtidens Innovatör 2017 och ett stipendium på 15 000 kr tilldelas; Magnus Brantheim med företaget Brainzone.
MED MOTIVERINGEN: Med en beprövad och etablerad metod av hjärnträning så kallad neurofeedback kan man förbättra och i vissa fall helt eliminera symptom vid exempelvis psykisk ohälsa. Metoden kan även användas för högpresterande människor som vill utveckla sig själva ytterligare, som exempelvis idrottare. Dagens teknik är kostsam och kräver en utbildad klient- tränarlösning. Magnus vill kunna erbjuda detta genom ny hård- och mjukvara för en konsumentmarknad där det ska vara så enkelt och automatiserande att vanliga användare ska kunna ha råd att få hjälp.

Kontakt vinnare:
Gunnar Bergström – Vericate AB, gunnar@vericate.se tel: 076-840 55 00
Magnus Brantheim – Brainzone, m.brantheim@gmail.com tel: 070-317 28 37

För mer information kring SKAPA, kontakta Mattias Eriksson affärsrådgivare Innovation, Almi Företagspartner Mitt AB, 063-57 11 14

Årets Nybyggare Jämtland utses av representanter från SEB och Almi Företagspartner. Vinnaren kommer sedan att ställas mot resterande länsvinnare där slutligen två finalister plockas ut och gör upp om titeln Årets Nybyggare.

Vinnaren av Årets Nybyggare - Jämtland 2017 inom kategorin Nystart och prissumma på 10 000 kr tilldelas; Roice Braine Oru – Fade Master Barbershop

MED MOTIVERINGEN: Pristagaren är en driven och målmedveten person som fokuserat följer sin dröm med siktet inställt på att få verksamheten att växa. Roice startade sin salong med en liten budget och har genom mycket hårt arbete redan efter två år hunnit skapat en stabil kundkrets och byggt upp ett varumärke som är känt över Jämtland.


Priset Årets Nybyggare delas ut till en person med utländsk bakgrund som bor i Sverige och med små resurser har startat ett företag och målmedvetet och envist kämpat för sin verksamhet och med begränsade resurser nått framgång med företagandet och därmed också bidragit till tillväxten i landet.

Kontakt vinnare: Roice Braine Oru tel: 072-209 71 37

För mer information kring Årets Nybyggare Jämtland, kontakta Sven Brückmann affärsrådgivare IFS, Almi Företagspartner Mitt AB, 063-57 11 13. http://aretsnybyggare.se/

Om Sveriges största innovationspris
Skapapriset är landets största och mest prestigefyllda innovationspris som delats ut varje år sedan 1986. Priset är, förutom äran, 500 000 kronor och vinnaren kan kalla sig svensk mästare i innovationer. Skapaprisets (eller Nationella Utvecklingsstipendiet som är den officiella benämningen) huvudsyftet är att ge stöd till innovatörer för att de ska få möjlighet att utveckla sina innovationer till kommersiella produkter. Att stimulera innovationsviljan i Sverige är en nationell angelägenhet för att få en ökad tillväxt. Vi kan därmed skapa fler jobb vilket, inte minst i dagens konjunkturläge, i allra högsta grad är en viktig uppgift.

Om Årets Nybyggare
En Nybyggare är en person med utländsk bakgrund som valt att starta eget företag. Han eller hon ska med begränsade resurser, genom hårt och målmedvetet arbete, ha nått framgång i sitt företagande. Med priset vill IFS inte bara hedra en duktig svensk företagare med utländsk bakgrund utan även hedra alla dessa nya svenskar som valt det egna företagandet som en väg till försörjning. IFS vill även genom priset belysa de speciella svårigheter dessa företagare har att möta och överkomma. Trots att Sveriges Nybyggare är viktiga för vårt land möter de ofta misstänksamhet och motstånd i sitt företagande. Detta gäller från såväl finansiärer som från myndigheter. Idag väljer cirka 9 000 Nybyggare årligen, trots svårigheter och bristande kontakter, att starta eget. Sverige har cirka 70 000 Nybyggare som bidrar till vår välfärd. IFS tycker inte att det räcker, vi behöver fler människor som vågar satsa och engagera sig i entreprenörskap. Vi vill skapa förutsättningar för dessa Nybyggare att växa och bli morgondagens svenska storföretag. Ett steg i den riktningen är priset Årets Nybyggare där Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf är beskyddare. Priset delas ut varje år och ska ses som ett sätt att skapa förebilder och visa på goda exempel bland personer med utländsk bakgrund. Priset ska inspirera och visa att det, i Sverige, går att vara en framgångsrik företagare med utländsk bakgrund.

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.