2023-09-19 15:03Pressmeddelande

De är vinnare av årets SKAPA-pris för Uppsala län 2023

På bild: Bengt-Åke Ljudén, Almi Uppsala, Peter Baeling, medgrundare NitroCapt, Gustaf Forsberg, NitroCapt, Viktoria Engqvist, Lea Cares, Håkan Engqvist, medgrundare Lea Cares. Stefan Attefall, Landshövding.  På bild: Bengt-Åke Ljudén, Almi Uppsala, Peter Baeling, medgrundare NitroCapt, Gustaf Forsberg, NitroCapt, Viktoria Engqvist, Lea Cares, Håkan Engqvist, medgrundare Lea Cares. Stefan Attefall, Landshövding.

Årets SKAPA-pris tilldelas NitroCapt, med Gustaf Forsberg i spetsen, för innovationen Sunifix. Årets SKAPA-talang, priset för unga innovatörer, tilldelas Viktoria Engqvist, Lea Cares, för innovationen BAM oil. Vinnarna kommer att representera Uppsala län i den nationella SKAPA-tävlingen i Stockholm den nionde november.

 

SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris och har delats ut årligen i över 30 år. Priset delas ut på länsnivå och nationell nivå. Syftet med priset är att uppmärksamma och ge ekonomiskt stöd åt idérika personer så att de kan fortsätta att utveckla sina innovationer.

 

Motivering för årets regionala SKAPA-pris:

Gustaf har uppfunnit och patenterat en ny process som använder luft för att binda kväve från luften som kan bli till gödselmedel. Med ett universellt behov av hållbart producerade livsmedel kan tekniken genom låg produktionskostnad i kombination med förnybara energikällor möjliggöra för att säkra länders möjlighet till en fossilfri och lokal livsmedelsproduktion.

 

"Det är fantastiskt roligt med SKAPA-priset för Uppsala län. Det är ett stort erkännande naturligtvis, och det är klart att det bidrar till massor av uppmärksamhet. Det ger oss själva råg i ryggen och det hjälper oss att ge uppmärksamhet till vårt projekt." Gustaf Forsberg.

 

Motivering för årets regionala ‘SKAPA-talang för unga innovatörer’:

Viktoria har uppfunnit och patentsökt en ny formulering som möjliggör att kisel löses upp vid kontakt på hud och kan gå ner på cellnivå och starta en process som leder till tillväxt av kollagen. Idén bedöms ha stor kommersiell potential och vi ser möjligheter för fler applikationsområden.

 

"SKAPA-priset Talang betyder extremt mycket för oss på Lea Cares. Det är ett bevis på att det vi har tagit fram fyller ett behov. Det betyder att alla timmar på labbet har gett resultat." Viktoria Engqvist, Lea Cares.

 

Priset delades ut av Uppsala läns landshövding Stefan Attefall den 19 september 2023 kl. 11.00 på Uppsala slott. Den nationella finalen äger rum i Stockholm den nionde november.

 

Juryn för SKAPA-priset i Uppsala län består av Anna Tensjö (ordförande), Anette Widén, Almi Företagspartner Uppsala AB, Kristina Jansson, Länsstyrelsen, Unn Harsem, Region Uppsala och Kjell Magnusson, Uppsala Idé-och Uppfinnarförening.

 

Se livesändningen från Uppsala slott här
Presentationsfilm om NitroCapt här

Presentationsfilm om Lea Cares här

 

Kontaktperson

Ywonne Bölja,

Marknadsansvarig
Almi Uppsala

 

073-080 63 55

ywonne.bolja@almi.se


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Ywonne Bölja
Marknad & Kommunikation, Almi Uppsala
Ywonne Bölja