2018-07-02 12:26Pressmeddelande

Det nya digitala samhället kräver nytt sätt att tänka affärer

Det nya digitala samhället kräver inte bara nya affärs- och organisationsmodeller utan också nya förhållningssätt och anpassning till nya spelregler på en internationell marknad. Redan i höst startar därför Almi Uppsala ett nytt utvecklingsprogram för företag. – Vi kallar det en digital transformation eftersom det handlar om att våga tänka nytt för att framtidssäkra sin konkurrenskraft, säger Mona Cunningham, projektledare hos Almi Uppsala. Programmet vänder sig till dem av de drygt 16.000 företag i länet som har kommit en bit på väg att utveckla digitala produkter och tjänster. Programmet är ett samverkansprojekt mellan Almi Uppsala och Connect och finansierat av Tillväxtverket och Region Uppsala.

”Släpp loss tänkandet och innovationsförmågan”
- I det nya digitala samhället, som växer fram snabbt idag, räcker det inte med att digitalisera sin verksamhet för att säkra företagets framtida konkurrenskraft. Det handlar i högre grad om att våga släppa loss tänkandet och innovationsförmågan för att finna nya affärsmodeller anpassade till nya kundbeteenden, köpmönster och betalningsströmmar. I länet finns många små och medelstora företag som har förutsättningar att utvecklas och programmet vill erbjuda verktyg för det, säger Mona Cunningham.

Nya krav på ledarskap, organisation och innovationsklimat
De nya digitala marknaderna kommer i hög grad att vara internationella med nya spelregler som följd. Det kräver insikt inte bara om kundbeteenden och internationell marknadsföring utan också om de krav som kommer att ställas på ledarskap och organisationsmodeller med bland annat självorganiserade team. - Att skapa ett internt innovationsklimat blir centralt för att snabbt anpassa produkt- och tjänsteutvecklingen, säger Mona Cunningham.

Programmet Lead4 Digital Change
Lead4 Digital Change börjar i september som ett pilotprogram och avslutas i juni nästa år. Under första året kommer åtta företag att delta. I olika workshops kommer företagsledare och styrelse i de utvalda företagen att tränas i olika tekniker och metoder att utforska nya affärsmöjligheter och identifiera strategiska områden för tillväxt. Företagen bör ha en stabil ekonomi och ha kapacitet att fatta avgörande strategiska beslut. Konsultföretagen Hello Future, Prindit och TUFF Ledarskapsträning kommer att medverka med specialistkunskap.

Om Almi
Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

För ytterligare information
Mona Cunningham, projektledare, Almi Uppsala, mobil 076 125 26 99
Ywonne Bölja, marknadsansvarig, Almi Uppsala, mobil 073 080 63 55

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.