2005-07-04 10:53Pressmeddelande

Det våras för innovationer - Ökad tillströmning framöver

Almis Innovationsbarometer:
Det kommer att bli en god tillströmning av innovationer och uppfinningar till Almibolagen under det kommande halvåret enligt sju av tio av koncernens 300 affärskonsulter. Tillgången på finansiering är dock fortsatt dålig medan behovet av rådgivning ökat i praktiskt taget hela landet. Hetaste branscher är IT och tillverkningsindustrin. Det våras alltså för innovationer i Sverige enligt Almikonsulterna i en specialbarometer om innovationsklimatet i Sverige.

Västernorrland och Gotland har störst tillströmning
Två av tre konsulter bedömer att det skett en ökning av antalet innovationer det senaste halvåret jämfört med året tidigare. Särskilt kraftig har tillströmningen varit i Västernorrland, på Gotland, i Uppsala län och Värmland. Sju av tio Almikonsulter tror dessutom att antalet innovationer kommer att öka under det kommande halvåret. Västernorrland, Värmland, Västmanland och Gotland toppar tillströmningen inför det kommande halvåret. Det är bara i Örebro län som en majoritet av konsulterna förutspår en minskning.

Dålig tillgång på kapital till innovatörer
Tillgången på kapital och finansiella medel för innovatörer är dålig i Sverige idag. Det anser två av tre Almikonsulter. Endast 10 procent anser att tillgången är god.
Särskilt dålig är tillgången i Västmanland, Uppsala län, Stockholms län, Sörmland och Värmland. Något bättre är det i Blekinge, Västra Götaland och Norrbotten.

Behovet av rådgivning ökar bland innovatörerna
Behov av rådgivning hos innovatörerna har ökat det senaste året i hela landet enligt drygt 80 procent av konsulterna. I fyra län är behovet särskilt stort, nämligen Västernorrland, Uppsala län, Stockholms län och Gotland. I Kronoberg och Gävleborg ser man varken en ökning eller minskning.

IT och tillverkning är de vanligaste innovationsområdena
Det är i första hand inom informationsteknologi och tillverkningsindustrin som de flesta innovationerna dyker upp enligt Almikonsulterna. Även hälsa, sjukvård och medicinsk teknik är betydande områden. Däremot framträder inte områden som telekom, miljö och mekanik i samma utsträckning som kanske kunde förväntas. De klassiska näringarna skog, bygg och jordbruk får bara enstaka omnämnanden.

Enskilda innovatörer vänder sig till ALMI
Det är enskilda innovatörer som i första hand vänder sig till Almi. Över hälften av de kontakter som Almikonsulterna har kommer från den kategorin. Dessutom vänder sig i hög grad små företag som vill lansera och kommersialisera en innovation till Almi-bolagen liksom innovatörer från universitet och högskolor, s k inkubatorer ( dvs. mindre företagsbildningar med koppling till högskolevärlden) och teknikparker.

Almi Barometern, som genomfördes under april innehåller frågor till ca 300 affärsutvecklare i Almikoncernens 21 dotterbolag. Varje konsult har minst 50 pågående företagskontakter var. Undersökningen sker via webbenkät och i samarbete med företagen 5M och Ibisco. Svarsfrekvensen var 76 %.

ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling och rådgivning. Målet är att fler bärkraftiga innovationer når marknaden, att fler livskraftiga företag startas och att företagens konkurrenskraft, effektivitet och tillväxt ökar. ALMI, som ägs av staten och regionala ägare, består av moderbolaget och 21 regionala bolag.

Stockholm den 4 juli 2005
För ytterligare information:
Lars Mårdbrant, informationsdirektör, tel. 08~709 89 01, mobil 070~314 34 34


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.