2016-09-28 13:00Pressmeddelande

Direkt information när larmet går hos patienten

Vinnare i Blekinge av Sveriges största innovationspris SKAPA-priset är Karlskronabon Arnstein Njåstad Han utsågs under onsdagen vid en ceremoni med landshövding Berit Andnor Bylund och Almi Blekinges VD Martin Åkesson som prisutdelare. Vinnaren får 15.000 kronor av Almi Blekinge och 10. 000 kronor från Agne Johanssons minnesfond.

SKAPAs Utvecklingspris 2016 i Blekinge: Arnstein Njåstad

Arnstein Njåstad har tagit fram ett system för smart kommunikation i komplexa vårdmiljöer. Intensivvårdsavdelningar på sjukhus har avancerad övervakning, diagnostik och akut behandling av livsnödvändiga kroppsfunktioner. Då är det viktigt att man kan sätta in rätt åtgärder i rätt tid när det sker förändringar i patientens tillstånd. Flera larm kan gå samtidigt och då kan det vara en fråga om liv eller död. Idag sker det genom högljudda signaler och blinkande lampor, som skapar oro hos patienterna och stress för vårdpersonalen.

Unik handsfree direktinformation till vårdpersonal

Det är här Arnstein Njåstads innovation SUCCCE kommer in i bilden. Han har tagit fram ett handsfree beslutsstödsverktyg, som gör det möjligt för vårdpersonal att dela och visa information och ha direkt tillgång till larm från medicinsk utrustning och annan nödvändig medicinsk information. Det sorterar larm efter nivå och relevans och skickar data till ansvarig personal. Där presenteras den relevanta informationen t ex EKG och blodtryck på ett slags glasögon så att man inte behöver flytta blicken från patienten. Det finns idag inget liknande system på marknaden och det unika är att systemet är märkes- och plattformsoberoende. Andra system kan inte integrera utrustning med öppna gränssnitt.

Samarbete med Blekingesjukhuset i Karlskrona

Tjänsten har utvecklas i samarbete med intensivvårdsavdelningen på Blekingesjukhuset i Karlskrona.

Innan marknadsintroduktion kommer kliniska tester att genomföras. Arnstein Njåstad har en lång erfarenhet av affärsverksamhet och implementering av IT-system i hälso- och sjukvården. Han driver idag IT-företaget Nordic Industry Consulting i Karlskrona.

SKAPA Utvecklingspris
SKAPA Utvecklingspris är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet är att ge stöd åt innovatörer så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på marknaden. Förutom det nationella priset på 550 000 kronor får de 24 länsvinnarna vardera 10 000 kronor från Agne Johanssons minnesfond och 15 000 kronor från Almi Företagspartner.Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond, Patent- och registreringsverket och Tillväxtverket. www.stiftelsenskapa.se

För mer information, kontakta: Joakim Sandell, innovationsrådgivare Almi Blekinge, mobil 070 833 51 20

Arnstein Njåstad, årets SKAPA-pristagare 2016, mobil 070 889 01 98

Om Almi

Almi erbjuder lån, riskkapital och rådgivning i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.