2017-02-08 16:00Pressmeddelande

dLaboratory tar in 10 miljoner kronor för satsning på marknad och försäljning

null

dLaboratory, som utvecklar en teknik som gör det lättare att förutse och undvika strömavbrott, tar in 10 miljoner kronor i en nyemission där Gunnar Bergstedt med investerarkollegor deltar tillsammans med de befintliga ägarna Almi Invest och Sustainable Energy Angels (SEA). Pengarna ska användas till en ökad satsning på marknadsföring och försäljning.

dLaboratory, med säte i Lund, erbjuder ett heltäckande koncept för att digitalisera elnätet som både hanterar störningar och informerar om potentiella problem. Med ett reläskydd som säkert och korrekt kopplar bort fel och en störningsanalysator som registrerar, analyserar och rapporterar alla incidenter i elnätet kan antalet avbrott och påverkade kunder minskas.

Genom att utnyttja modern teknik kan dLaboratory ersätta flera konventionella reläskydd och skydda en hel station med en central dator. När en incident inträffar levererar störningsanalysatorn omgående en analysrapport, som lagras och finns lättillgänglig via Internet. dLaboratorys system ger omfattande skyddsfunktionalitet samtidigt som det blir lättare än någonsin att få en överblick över elnätets tillstånd.

- Våra produkter för att digitalisera elnätet har blivit mycket väl mottagna på marknaden och nu behöver vi sätta ordentlig fart på vår försäljning. Därför är det mycket glädjande att vi säkrar kapital både från nya kompetenta investerare och från våra befintliga ägare. Detta gör det möjligt för oss att göra ordentliga satsningar på marknadsföring och försäljning säger Fredrik Akke, VD på dLaboratory.

dLaboratorys molnbaserade analyskonceptet möjliggör smart funktionalitet och högre kostnadseffektivitet genom att alla incidenter i elnätet registreras, analyseras och kommuniceras omedelbart till elnätbolaget. Detta gör det möjligt att t.ex. agera proaktivt och åtgärda begynnande fel innan det blir ett avbrott. Elnätbolagen får både stärkt leveranssäkerhet och lägre kostnader.

- Jag och mina investerarkollegor ser ljust på dLaboratorys framtid. Vår investering kommer att bidra till bolagets framgång och därmed säkra en bättre och tryggare elleverans som kommer alla i samhället till godo, säger Gunnar Bergstedt, som företräder de nya investerarna och kommer att ta plats i dLaboratorys styrelse.

-  dLaboratory har utvecklats väl sedan vår första investering och har återkommande kunder. Det kapital som tillförts skapar en stabil bas för en offensiv marknadssatsning under de kommande åren, säger Per Heander, Investment Manager på Almi Invest Syd AB.

För ytterligare information besök dlaboratory.com eller kontakta:
Fredrik Akke, vd dLaboratory, tel 0709 952 911, mail fredrik.akke@dlaboratory.com,
Per Heander, Investment Manager Almi Invest, tel 070-839 87 43, mail per.heander@almiinvest.se

Om Almi Invest

Almi Invest (www.almiinvet.se) är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar 3,65 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almikoncernen.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.