2017-09-14 08:00Pressmeddelande

Drygt åtta av tio företag i Skåne vill växa

Drygt åtta av tio små och medelstora företag i Skåne vill växa och hälften vill växa mycket. Dessutom räknar tre av tio företag med att minst ha fördubblat antalet anställda inom tre år. Skåne har dessutom högst andel företag med skalbara affärsidéer, d.v.s. företag som kan växa till en låg merkostnad. Det framgår av en kartläggning av små och medelstora företag som genomförts på uppdrag av Almi. – Det är mycket glädjande för vår region att företagen har stora tillväxtambitioner. Statistiskt sett skulle det indikera att runt 30.000 av aktiebolagen i länet skulle kunna få en rejäl tillväxt framöver med hög efterfrågan på arbetskraft, säger Anders Norman, VD för Almi Skåne i en kommentar.

Sju av tio företag kan växa till en låg merkostnad – högst i landet

Kartläggningen visar att närmare sju av tio företag i länet anser att deras nuvarande affärsmodell kan leda till en ökad produktion och expansion till en låg merkostnad. Det är det högsta värdet i landet jämfört med andra län. Samtidigt vill närmare var sjätte företag ha externt stöd för att utveckla sina affärer. I första hand handlar det om experthjälp, utbildning och tillgång till en rådgivare.

Finansiering är en trång sektor för företag som vill växa

Var tredje företag har finansiering från banker och Almi idag medan sju av tio måste finna finansiering från annat håll. Hälften av företagen har behov av ytterligare finansiering för att växa och lika många upplever att det är svårt att få finansiering i den grad som behövs. Sju av tio av företagen som vill växa mycket ser finansieringen som ett hinder. – Det här är en trång sektor för företagen och bankerna bör ta merparten av företagens lånefinansiering. Vi på Almi tillgodoser bara en mindre del eftersom vi är en kompletterande part. Men vår del kan vara avgörande för företagens möjligheter att erhålla extern finansiering, säger Anders Norman.

Var tredje skånskt företag har en export-eller importverksamhet

Kartläggningen visar att var tredje företag har lanserat en ny produkt eller tjänst de senaste tre åren. För var femte av dessa företag står den nya produkten eller tjänsten för hälften eller mer av försäljningen idag. Av alla företag i kartläggningen räknar drygt 40 procent med att komma med en ny produkt eller tjänst under de kommande tre åren. Runt 30 procent av företagen har idag en export- eller importverksamhet. Av företagen som inte exporterar idag anser 44 procent att deras produkter och tjänster har en potential på en internationell marknad. – Att många företag ser en utlandssatsning framför sig men inte riktigt når fram är en utmaning. För att möta företagens behov av stöd har vi ett nära samarbete med exportfrämjande organisationer så som Invest in Skåne, Business Sweden och EKN säger Anders Norman.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts under perioden mars – juni 2017 av CMA Research AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 1 943 VD:ar över hela landet. Resultatet har sedan viktats så att varje län får en vikt som motsvarar länets företags proportion av samtliga företag i Sverige.

Läs Almis Tillväxtkartläggning, juli 2017 »

http://www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

För ytterligare information kontakta:

Anders Norman, VD Almi Skåne, tel 040 660 39 60

Filippa Freijd, marknadsansvarig, tel. 040 660 39 36

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.