2020-06-09 05:31Pressmeddelande

Equal Business Growth – Unikt tillväxtprogram för utrikes födda affärskvinnor i Skåne

En färsk studie visar att företag, som drivs av utrikes födda kvinnor har en större vilja att växa och är mer benägna att anställa. Samtidigt är det offentligfinansierade stödsystemet dåligt på att nå just dessa bolag. Det visar en rapport från Tillväxtverket. Med Almis nya satsning Equal Business Growth, som man kan anmäla sig till redan nu i juni, utvecklas nya metoder för att ta till vara på utrikes födda kvinnors tillväxtpotential.

 

Varför får inte utrikes födda affärskvinnor samma stöd som andra?

Det är fortfarande oklart varför, men vi ser att utrikes födda kvinnor inte får samma stöd som andra grupper. Beror det på att de inte känner till vilken hjälp som finns tillgänglig, att de inte anser sig behöva stöd eller att de helt enkelt inte får ett bra bemötande från systemet? Det är en aspekt som vi undersöker i projektet, säger Annette Wendin, projektledare för Equal Business Growth.

 

Nu pågår rekrytering av företag till ett skräddarsytt program

Equal Business Growth har fokus på att dels utveckla metoder för att nå gruppen, dels anpassa det befintliga stödet så att utrikes födda kvinnor får tillgång till sådant de verkligen behöver för att utveckla sina företag. Just nu pågår rekrytering av företag till ett skräddarsytt program som startar i september.

Programmet innefattar ett större antal insatser, såsom affärsutveckling, strategiworkshops, vd-grupp, individuell rådgivning, seminarier och nätverksträffar. Sedan får behoven styra innehållet, säger Annette Wendin.

 

Ser hinder i mindre utsträckning än män

Vi vet att det är en driftig och diversifierad målgrupp. Många av dem ser företagande som en snabb väg till försörjning. En annan intressant faktor är att de ser hinder i mindre utsträckning än män gör – oavsett om det gäller sin egen tid, kontakt med myndigheter eller i fråga om att hitta personal.

 

Miss-match mellan målgruppens behov och stödsystemet  

Under resans gång har programgruppen kunnat se flera spännande – och kanske lite överraskande – saker som inte tidigare var så känt kring målgruppen utrikes födda företagskvinnor.

Vi ser att den arketypiska bilden av målgruppen utmanas. Många har en uppfattning om att den här gruppen driver nagelstudios och skönhetssalonger, men vi kan se att en stor andel finns inom företagsstödjande B2B-tjänster, privata vårdsektorn och IT. Det här är något som måste verifieras ytterligare med en fördjupad analys men vi misstänker att det finns en miss-match mellan vad målgruppen vill ha och vad stödsystemet tror att de vill ha.

 

Equal Business Growth löper under 2020-2021 – Målet är ett nytt arbetssätt

I slutändan ska våra nya metoder för att nå och jobba mot målgruppen implementeras i Almi Skåne och därefter förmedlas till Almis övriga dotterbolag i Sverige, samt lämpliga samverkanspartner i Skåne som ska ha nytta av metodiken. Det ska helt enkelt mynna ut i ett nytt arbetssätt, säger Annette Wendin.

 

Fakta om Equal Business Growth:

 • Equal Business Growth syftar till att främja utrikes födda kvinnors företagande, boosta företagen och se till att de får det de behöver för att växla upp sina verksamheter. Inom projektet erbjuds ett skräddarsytt program som rymmer ett större antal insatser, så som affärsutveckling, strategiworkshops, vd-grupper, individuell rådgivning, seminarier och nätverksträffar. Parallellt sker en metodutveckling för hitta bättre sätt att nå målgruppen och bättre anpassa stödsystemets erbjudande utifrån målgruppens behov.
 • Projektet drivs av Almi Företagspartner Skåne AB, tillsammans med Jämställd Utveckling i Skåne och med finansiering av Tillväxtverket och Region Skåne och är en del av regeringsuppdraget "Att främja utrikes födda kvinnors företagande".
 • Deadline för ansökan till första omgången av programmet är den 17 juni. Programstart september 2020.

 • För mer information, kontakta
  Annette Wendin, projektledare, tfn 070 323 03 66,
  annette.wendin@almi.se
  Filippa Freijd, kommunikationsvarig Almi Skåne, tfn 040 660 39 36,
  filippa.freijd@almi.se

 • www.almi.se/skane/equal-business-growth


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Filippa Freijd
Kommunikationsansvarig, Almi Skåne
Filippa Freijd