2019-06-12 12:48Pressmeddelande

Ett nytt och unikt samarbete för att skapa ett attraktivt näringsliv i en stad som växer!

Det är med stolthet och entusiasm som Almi välkomnar ett samarbete med Entrepreneurs Academy. Organisationerna kommer samverka för att skapa fler tillfällen där studenter och näringslivet i regionen får möjlighet att möta varandra. Ett led i detta är bland annat satsningen Framtidssäkra ditt Arbetsgivarvarumärke som har gått av stapeln under våren 2019. Under våren har åtta företag i Uppsala fått utmana sig själva och sitt employer brand genom diskussioner och möten med feedback från Entrepreneurs Academy’s studenter tillhörande generation Y (eller som även omnämns som Millennials). Kännetecknande för denna generationsgrupp är att individerna ställer andra krav på sin framtida arbetsgivare än vad de företagen är vana vid. Till exempel är företagets värderingar, CSR-arbete, ansvarsområden och vilka utvecklingsmöjligheter några av de viktigaste kriterier vid val av arbetsgivare.

Generation Y kommer utgöra 50 % av arbetsmarknaden år 2020. Ett samarbete av detta slag är därmed högaktuellt för att stärka näringslivets position i Uppsala. Här är Almi och Entrepreneurs Academy två nyckelspelare som är först ut med ett samarbete som lägger grunden för ett framtidsanpassat företagsklimat i Uppsala!

 

Kommentar från Ywonne Bölja, Marknadsansvarig, Almi Uppsala

– Vi har samarbetat tidigare med EA så det känns helt naturligt att vi nu formaliserar samarbetet och tänker långsiktigt. Under året gör vi många aktiviteter där näringslivet och studenter träffas, under både formella och informella möten, det är viktigt att relationer skapas tidigt så att tillväxten i regionen säkerställs genom att bolagen hittar rätt kompetens. Det är väldigt tydligt att våra studenter inte känner till vilket fantastiskt näringsliv och vilka möjligheter som Uppsala har, det är något vi ska ändra på fortsätter Ywonne Bölja.

 

Kommentar från Tobias Wiberg, Ordförande, Entrepreneurs Academy

– Vi är mycket glada över att få inleda ett långsiktigt samarbete med Almi. Det unika med vårt samarbete är att det bidrar till att skapa en naturlig mötesplats för studenter och näringsliv att utbyta värdefulla tankar och idéer med varandra. Genom ett flertal aktiviteter under året, där studenter får möjlighet att påverka näringslivets utformning ser vi hur ett flertal synergieffekter kan skapas. Det är tydligt att vårt samarbete lägger grunden för ett attraktivt och framtidsanpassat näringsliv i Uppsala, vilket är någonting vi är stolta över att vara delaktiga i säger Tobias Wiberg.

 
Om Almi

Se nedan

Om Entrepreneurs Academy

Entrepreneurs Academy är en ideell studentförening som grundades år 2006 med en vision om att inspirera och motivera Uppsalas studenter till entreprenöriella åtaganden och bedrifter. Föreningens värdegrund anspelar på den allra bredaste definitionen av en entreprenör; en person som är drivande och arbetar hårt för att nå framgång. Med ett flertal engagerade studenter, hållbara evenemang och en mångfald bland sina aktiva medlemmar utgör Entrepreneurs Academy en av de ledande aktörerna inom sitt område. Föreningen är till för dig som vill utvecklas såväl personligt som professionellt och som inte räds för att ta dig an nya utmaningar! 

Kontakt

Tobias Wiberg, Ordförande, Entrepreneurs Academy

0709575836   Mail: tobias.wiberg@entrepreneursacademy.seOm Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Ywonne Bölja
Rådgivare och marknadsansvarig, Almi Uppsala
Ywonne Bölja