2007-05-07 09:25Pressmeddelande

Exportlån ska lyfta de svenska småföretagen

Sveriges export utgör cirka 50 procent av BNP. Men den är samtidigt begränsad genom att 10 stora företag står för 40 procent av landets export. Därmed är Sverige känsligt för enskilda företags framgångar. Fler internationellt aktiva företag skulle göra exporten mindre känslig. Små och medelstora företag spelar en viktig roll för den svenska exporten. Men här finns också en betydande potential för ökade exportvolymer. För mindre företag kan dock finansieringen vara ett problem. Därför är det viktigt att nya kompletterande finansieringsformer utvecklas vid sidan av de som banksystemet redan erbjuder.

Det nya Exportlånet riktar sig mot små och medelstora företag. Det möjliggör för mindre företag att ta sig an stora affärer och minskar riskerna med att exportera.

Exportlånet lanseras i juni och kommer att möjliggöra lån i andra valutor. Det nya lånet är ett resultat av samarbetet mellan Almi, Svensk Exportkredit (SEK), Exportkreditnämnden (EKN), Exportrådet och Swedfund. Almi som arbetar regionalt nära de mindre företagen kommer att hantera lånen. SEK och EKN kommer tillsammans att stå för kapitalförsörjning och riskhantering. Exportrådet och Swedfund hjälper till med marknadsföring. Inledningsvis har 500 miljoner kronor avsatts till Exportlånet.

- Jag är glad över att Exportlånet kan presenteras. Det kompletterar marknaden och minskar risken för små och medelstora företag att exportera, säger handelsminister Sten Tolgfors.

- Svenska underleverantörer och småföretag möter en allt hårdare konkurrens. Det nya Exportlånet gör det möjligt för fler företag att bli framgångsrika på den internationella marknaden, säger Göran Lundwall, koncernchef i Almi Företagspartner.

För mer information kontakta:

Lars Mårdbrant
Almi Företagspartner
Tel 08-709 89 01

Håkan Lingnert
Svensk Exportkredit
Tel 08-613 83 93

Susanne With
Exportkreditnämnden
Tel 08-788 00 26

Tomas Carlsson
Exportrådet
Tel 08-588 660 20

Maria Lannér
Swedfund
Tel 08-725 94 17

Göran Lithell
Politiskt sakkunnig, UD
Tel 070-348 27 58


ALMI Företagspartner AB
ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxtOm Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.