2024-03-08 06:30Pressmeddelande

Få kvinnliga vd:ar i Halland – jämställdheten i styrelserummen har stagnerat

Magdalena Johansson, Vd Almi HallandMagdalena Johansson, Vd Almi Halland

Vill du hitta ett bolag med en kvinna som vd eller styrelseordförande får du tyvärr leta länge i Halland. Årets styrelsekartläggning från Almi visar att endast 12 procent av alla bolag i Halland har en kvinna på vd-posten, vilket är samma siffra som förra året och lägre än rikssnittet. Andelen bolagsstyrelser i Halland som har en jämn könsfördelning har dock ökat.

Varje år kartlägger Almi hur jämställdheten ser ut i Sveriges styrelserum. Man tittar då på bolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller fem anställda och som har minst två ledamöter i styrelsen.
 
– När årets styrelsekartlänning landade i min hand blev jag först frustrerad. Utvecklingen har avstannat, rent av stagnerat. Den enda siffran som gått upp med en procentenhet, från 14 till 15, sedan förra årets mätning är andelen kvinnor som är vd. I övrigt – stiltje, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd på Almi Värmland och ansvarig för kartläggningen.
 
I Halland råder dock stiltje på den punkten, när det kommer till kvinnliga vd:ar.
– Vi i Halland ligger på 12 procent vilket är samma som föregående år. Det är alldeles för lågt, fastslår Magdalena Johansson, vd på Almi Halland.
 
– Forskningen visar att företag som har med jämställdhetsaspekten i sitt företagande är mer lönsamma än andra företag. Trots vetskapen går utvecklingen alldeles för långsamt,  det tar tid att bryta gamla mönster, fortsätter hon.
 
Andelen bolag med minst en kvinna som ordinarie styrelseledamot är också oförändrat från förra året, 37 procent. Rikssnittet ligger på 41 procent. Även andel bolag med kvinna som styrelseordförande ligger oförändrat på 12 procent. Rikssnittet ligger på 15 procent.
 
– Det innebär en enorm outnyttjad potential för större delen av de halländska bolagen. En av Almis viktigaste fokusgrupper är kvinnor och vi uppmanar bolag till ett aktivt arbete för jämställda styrelser, säger Magdalena Johansson.
 
Styrelsekartläggningen 2024
Totalt sett består de halländska styrelserna av 18 procent kvinnor, rikssnittet ligger på 21 procent.
 
Branscher i Halland som har högst andel bolag med minst en kvinna som ordinarie ledamot i styrelsen hittar vi inom: Vård och utbildning (75 procent) och Kultur, nöje och fritid (73 procent). Branscher med lägst andel kvinnor i styrelsen hittar vi inom industri och tillverkning (25 procent).
 
När man tittar på könsfördelningen i styrelsesammansättningen ligger Halland på 16 procent, vilket är samma som rikssnittet.
 
– Det är alldeles för lågt och vi har en lång väg kvar för att nå mer jämställda styrelser. I en omvärld som präglas av oro och snabba förändringar behöver man tänka och agera om än mer strategiskt och nytt. Genom en jämställd styrelse får företaget in fler perspektiv. Vi på Almi fortsätter med vårt aktiva arbete kring detta när vi träffar bolag. Vi ser potentialen och det finns många kvinnor med både erfarenhet och styrelseutbildning som är möjliga att rekrytera, tipset är att leta även utanför befintliga nätverk, avslutar Johansson.
 
 
Nyckeltal Halland 2024 (2023)
Andel företag med kvinnlig vd: 12 % (12 %)
Andel bolag med minst en kvinna som ordinarie styrelseledamot: 37 % (37 %)
Andel bolag med kvinna som styrelseordförande: 12 % (12 %)
Andel bolag utifrån hur jämställt bolaget är: 16 % (15 %)Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Magdalena Johansson
Vd, Almi Halland
Magdalena Johansson

Relaterad media